REG X Nyhedsbrev - September 2010

Velkommen til REG X' nyhedsbrev

I vores nyhedsbreve kan du følge med i, hvad der rører sig på klyngeområdet i Danmark og Europa - og selvfølgelig holde øje med kommende arrangementer.

Vi håber, du vil få gavn af nyhedsbrevet. Hvis du har ris eller ros eller forslag til, hvad vi skal skrive om, er du mere end velkommen til at kontakte Louise Fenger Lauridsen

REG X NYHEDER

Så begynder REG X' uddannelsesprogram for klynge- og netværksfacilitatorer

Af webmaster

Vi er stolte af at kunne præsentere REG X' uddannelsesprogram for danske og udenlandske klynge- og netværksfacilitatorer.  

Gennem det seneste år har vi udviklet et stærkt uddannelsesprogram med fokus på de mange kompetencer, man som klynge- og netværksfacilitator skal mestre for at arbejde strategisk og professionelt som facilitator i klynger, netværk og virksomheder  

Programmet består af 6 moduler og løber over 11 måneder. Første modul ”From Networker to Business Integrator” starter d. 23-24 november i København. Du kan downloade programmet ved at klikke her. Tilmelding kan ske via REG X´ hjemmeside www.cft.regx.dk.

Undervejs i programmet vil deltagerne bl.a. stifte bekendtskab med følgende temaer:     

  • Hvordan designer man en strategi og en handlingsplan for et klyngeinitiativ      
  • Hvordan faciliterer man en innovationsproces mellem klyngeaktørerne så, at den fører til nye forretningsmuligheder ´       
  • Hvad er open innovation? Og hvordan kan man fremme open innovation mellem virksomhederne inden for klyngen ´       
  • Hvordan arbejder man strategisk med kommunikation og markedsføring såvel internt i klyngen som i forhold til omverdenen  

Et stærkt team af danske og udenlandske undervisere og instruktorer

Vores undervisere og instruktorer kommer fra forskellige steder i verden. På de enkelte moduler vil du stifte bekendtskab med klyngepraktikere, virksomhedsledere, akademikere, skuespillere, journalister og en lang række andre spændende personer.  

Vores uddannelsesfilosofi

REG X' uddannelsesfilosofi er baseret på aktiv deltagelse. Vi kombinerer praksis og teori ved at bruge cases og ved at inddrage deltagerne i undervisningen. Deltagerne skal opbygge ny viden og nye færdigheder ved praktiske øvelse og skal kunne overføre den nye viden direkte til deres eget arbejde. Traditionelle forelæsninger er ikke lige os, vi foretrækker nye interaktive læringsmetoder som kan implementeres når man kommer hjem.  

Vi har ingen eksaminer. Men går efter dedikerede deltagere, som får en omfattende værktøjskasse med sig hjem.
 

Hvad koster det? Og hvor mange er der plads til?

Prisen for at deltage på et modul varierer fra 6500-8500 DKK. Deltager du i alle 6 moduler er prisen 37.500 DKK og du sparer 6500 DKK. Der er plads til 25 deltagere på hvert modul.    


En betingelse for at deltage ……

For at deltage i REG X´ uddannelsesprogram skal man være partner i REG X, da REG X er et socialfondsprojekt, hvis egenfinansiering består af deltagerbetalinger.

Konkret betyder det, at man for at deltage i programmet, skal underskrive en partnerskabserklæring,  hvori man angiver (1) navn og CVR for den organisation, man repræsenterer og desuden (2), at man er bekendt med indholdet af REG X-ansøgningen.

Der er ikke yderligere administrative forpligtelser forbundet med at være partner i REG X. Du kan hente partnerskabserklæringen ved at klikke her og REG X ansøgningen ved at klikke her.  

Vi glæder os til at se dig på et eller flere af vores moduler! 

Til toppen

Nu er der netværksmøde igen!

Af webmaster

At facilitere klynger drejer sig om at få forskellige aktører til at arbejde sammen mod et fælles mål – aktører med forskellige dagsordner, motivationer for samarbejde og måder at kommunikere på. Det er ikke altid en let opgave, og derfor er det at kunne håndtere mulige konflikter en meget vigtig og værdifuld evne for en klyngefacilitator.

Den 26. oktober 2010 kl. 9.30-16.30 arrangerer vi netværksmøde#2 for klyngefacilitatorer, som vil sætte fokus på konflikthåndtering i klynger.

Dagen vil byde på oplæg fra projektudvikler Michael Johansen fra Copenhagen Cleantech Cluster, som har skrevet speciale om konflikter i klyngeinitiativer. Michael vil forklare hvorfor konflikterne opstår, og komme med et bud på, hvorledes de kan bruges som et ledelsesværktøj. Derudover vil en gruppe erfarne skuespillere samt en ledelseskonsulent på baggrund af input fra netværksdeltagerne iscenesætte forskellige typer af konflikter i klynger - og i fællesskab komme frem til forskellige måder at håndtere disse konflikter på.

Det er gratis at deltage i netværksmødet. Dog er adgangskortet dit cv (du modtager en skabelon ved tilmelding, som du bedes udfylde og returnere - hvis du ikke allerede har afleveret det ved sidste netværksmøde) samt en skriftlig beskrivelse af to konflikter, som du har oplevet som klyngefacilitator i din klynge.

Netværksmødet vil foregå i Aalborg Lounge på Aab stadin – så snør støvlerne og meld dig til netværksmødet ved at skrive en e-mail til louise@noSpamregx.dk.

Tilmeldingsfrist er d. 14. oktober.

Du kan downloade invitationen og programmet her.

Til toppen

Master class om open innovation

Af webmaster

At åbne virksomheders øjne for de synergier, der er forbundet med klyngersamarbejde, er formålet med rækken af master classes, som REG X fremover vil afholde 2-3 gange årligt.

Det er nu blevet tid til at afholde den første master class for virksomheder i klynger, hvor vi vil sætte fokus på open innovation. Arrangementet afholdes d. 10. november 2010 kl. 16-18 i Spinderihallerne i Vejle.

Vi har inviteret innovationsekspert, Stefan Lindegaard, som blandt andet er kendt for sine foredrag og sin blog (www.15inno.com) om open innovation. Stefan vil fortælle om, hvordan virksomheder med succes kan arbejde med open innovation – og undgå de fejl, som andre begår.

Arrangementet er åbent for alle virksomheder i klynger. Det er gratis at deltage (maks. 2 personer pr. virksomhed), men da der kun er plads til 50 deltagere opfordrer vi til hurtig tilmelding.

Tilmelding sker ved at skrive en e-mail til: susanne@noSpamregx.dk senest d. 18. oktober.

Invitationen til den første master class kan downloades her

Til toppen

"Vi deler de samme udfordringer"

Af webmaster

REG X afholdte den 5. maj 2010 kick-off møde for Netværket for Klyngefacilitatorer på Custom House i København. I alt 30 klyngefacilitatorer havde meldt sig til mødet. På dagen blev deltagerne introduceret for netværket og for hinanden, ligesom netværksekspert Mark Patterson fra NetworkAcademy.com var inviteret for at fortælle om hans erfaringer med netværk.

Temaet for mødet var vigtigheden af netværk, og især hvordan klyngefacilitatorer kan styrke hinanden ved at bruge hinandens erfaringer og kompetencer.

Lars Horsholt Jensen fra IKT klyngen, BrainsBusiness, fortæller om mødet:

”Jeg synes, det var rart at få synliggjort de mennesker, der arbejder med klyngefacilitering i Danmark og få et indblik i de faglige kompetencer, som netværket består af”, og fortæller videre om udbyttet fra dagen:

”Der var mange gode praktiske perspektiver på, hvordan man kan bygge et netværk op. Mark Patterson havde nogle rigtigt gode pointer med, hvorfor det kan betale sig at arbejde i netværk, og hvordan man med succes kan udnytte netværk, og det kan jeg helt sikkert bruge i mit daglige arbejde i vores klynge.”

 

Et netværk med potentiale

Det overordnede formål med det nye netværk er at bringe danske klyngefacilitatorer sammen, så at viden deles på tværs af klynger. Som Bjarke Hassert Nielsen fra RoboCluster fremhæver:

”Det er vigtigt for mig at møde de andre og få skabt nye kontakter, fordi vi deler de samme udfordringer. Igennem netværket kan vi udveksle viden og praktiske erfaringer, og det er meget vigtigt for mig”.

Forventningerne til Netværket for Klyngefacilitatorer er derfor store fra alle sider, og som Lars Horsholt Jensen siger: ”Der er mange års erfaring og spændende kompetencer i netværket, og det gælder derfor om at bringe netværkets medlemmer i spil”.

For at dette skal lykkes lægges der af deltagerne vægt på, at medlemmerne skal give og tage, således alle kan få gavn af hinanden. Som Hanne Nisbeth fra Businesss Center Bornholm siger:

”Det er utroligt vigtigt at klynger bliver inspireret andre steder fra, og at vi lærer af hinandens erfaringer. Jeg har derfor en forventning om gensidig inspiration, hvor vi alle er villige til at bidrage.” 

Til toppen

REG X afholder European Innovation Conference 2011

Af webmaster

Den 29. – 31. marts 2011 afholder REG X i samarbejde med Innovation Roundtable, European Innovation Conference 2011 på Hotel Legoland med temaet: “Open Innovation and New Business Creation”.

EIC 2011 er en ny og eksklusiv platform, hvor 200 innovationspraktikere fra store virksomheder i Europa (med en minimumomsætning på 500 mio. Euro) vil mødes og diskutere de udfordringer og muligheder, virksomheder i dag står over for, hvor dynamik, innovation og samarbejde er nøgleordene for virksomheders succes.

Konferencens program vil variere imellem rundbordsdiskussioner og foredrag af talere fra store europæiske virksomheder som Nokia, HP og Phillips. Den verdenskendte grundlægger af ”Open Innovation”-begrebet, Dr. Henry Chesbrough, vil spille en hovedrolle på konferencen, hvor han vil lede open innovation diskussionerne og give deltagerne sit syn på temaet.

Læs mere om konferencen på hjemmesiden: www.eic2011.com.

Til toppen

Den tobenede forsker & klyngeakademiet REG X

Af Trine Vu, trine@noSpamhungogvu.com

Det passer som fod i hose: En ph.d.-studerende med fokus på, hvordan man i teori og praksis kan forbedre klyngefacilitering. Og et klyngeakademi med det erklærede mål at uddanne de danske klyngefacilitatorer.

Ph.d.-studerende Mads Bruun Ingstrup er fascineret af den synergi, klyngesamarbejde skaber, og da han opdagede, at der var et stort hul i den eksisterende viden om, hvordan klynger udvikler sig, vidste han, hvad emnet for hans ph.d.-studie skulle være: Hvordan man i teori og praksis forbedrer klyngefacilitering og dermed en klynges udvikling.

”Som forsker står jeg på to ben. Mit ene mål er, at nå ud til de praktikere, der arbejder med klyngerne. Mit andet mål er, at bidrage til forskningen”, siger Mads Bruun Ingstrup, der er et år henne i sit ph.d.-studie på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding.

Han blev tilknyttet REG X fra dag ét og skal arbejde på to projekter i klyngeakademiets regi:

 

Offshore-klynge skal være case

Det ene projekt handler om at bistå REG X i arbejdet med at lave research til en case om den danske offshore-klynge, Offshore Center Danmark, der har sit udgangspunkt i Esbjerg. Casen skal dels bruges til formidling af viden til såvel studerende som praktikere i REG X og dels indgå i selve klyngeforskningen.

”En case er fremragende til at formidle kompliceret viden, fordi man ved at bruge fortællingen som form undgår, at pointen undervejs drukner i teoretiske diskussioner og lommefilosofier. En case kan netop bruges som diskussionsværktøj, fordi den sætter nogle rammer, som man kan diskutere indenfor”, forklarer klyngeforskeren.

Offshore Center Danmark har eksisteret siden 2003 og har over 220 medlemsvirksomheder landet over. Casen skal beskrive den udvikling og de milepæle, klyngen har været igennem, siden den begyndte som et uformelt netværk.

 

En klynges livscyklus

I det andet REG X-projekt, skal Mads Bruun Ingstrup være med til at følge 3-4 danske klynger i to år. Han siger:

”De fleste af de klyngestudier, man har i dag, giver øjebliksbilleder af klyngerne. Det er som at tage et feriebillede: Hvis solen skinner på billedet, går man ud fra, at solen skinnede på alle feriedagene. Hvis man følger en klynge over tid, får man derimod et billede af dens livscyklus med alt, hvad det indebærer af livskriser og forandringer. Og det er vigtig viden, for når man ved, hvilke livsfaser en klynge kan gå igennem, kan man bedre imødegå og forebygge eventuelle problemer.”

 

Facilitatoren skal have et både-og fokus

Mads Bruun Ingstrups forskning i klyngefacilitatorens rolle viser, at de bedste resultater for en klynge opnås, når facilitatoren både medvirker til at sætte økonomiske, faglige og sociale rammer for klyngen, koordinerer innovationsprojekter på tværs af klyngen OG samtidig understøtter processen ved at kommercialisere projekternes resultater. Som et godt eksempel på den måde at facilitere på nævner Mads Bruun Ingstrup den dansk-svenske klynge Øresund IT, som er én af Europas største IKT-klynger og som en benchmarkingundersøgelse netop kårer som den bedste i Europa (læs artiklen "Øresund IT-klyngen scorer højest i benchmarking" i dette nyhedsbrev).

”Læren er, at hvis facilitatoren kun fokuserer på én af delene, indfrier klyngen sjældent sit fulde potentiale”, siger Mads Bruun Ingstrup.

 

FAKTA

Mads Bruun Ingstrup har en kandidatgrad i erhvervsøkonomi med fokus på international virksomhedsudvikling og en bachelorgrad i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. Han har foruden sine studier på Syddansk Universitet studeret på Handelshøjskolerne i både Wien og Helsinki.

Til toppen

REG X på LinkedIn

Af webmaster

Du kan nu også finde REG X på LinkedIn. Vi har oprettet gruppen ”REG X”, som du frit kan tilmelde dig. Gruppen er for alle, der interesserer sig for REG X og klynger generelt. Her kan man skabe kontakt til andre med samme interesser, og man kan starte og deltage i forskellige diskussioner samt poste relevante klyngenyheder.

Derudover har vi også oprettet en gruppe, som hedder ”Netværket for Klyngecilitatorer (REG X)”. Denne gruppe er for klyngefacilitatorer, der er med i REG X’ facilitatornetværk. For at blive medlem af gruppen, skal man derfor være facilitator eller på anden måde arbejde med facilitering af klynger.

Til toppen

NATIONALE KLYNGENYHEDER

Cleantech-satsning bærer frugt

 

Af Trine Vu, trine@noSpamhungogvu.com  

En cleantech-virksomhed fra Colorado, USA, er ved at etablere sig i Danmark. Virksomhedens navn er endnu ikke offentliggjort, men ifølge sekretariatsleder i Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Nicolai Sederberg Rottbøll, er det kun et spørgsmål om tid, før alle formaliteter er på plads og CCC kan skrive ”succes” i logbogen.  

Den amerikanske virksomheds etableringsplaner er nemlig ikke mindst resultatet af den danske cleantechklynges arbejde med at skabe netværk og gøde jorden for, at virksomheder og forskere i miljøet finder sammen. Så når Colorados guvernør Bill Ritter i denne uge lander i København for at deltage i konferencen World Climate Solution, er det ikke helt tilfældigt.  

”Den amerikanske cleantechvirksomhed etablerer en udviklingsafdeling her, fordi den har fået øje på, at det er Danmark, der har kompetencerne inden for smart grid, og det er nok det mest spændende resultat af vores arbejde, her et halvt år efter CCC's kick off”, siger Nicolai Sederberg Rottbøll og forklarer, at smart grid er et intelligent el-net, som kan håndtere et meget varieret input af strøm fra for eksempel vindmøller.  


145 millioner kroner

Copenhagen Cleantech Cluster har ikke ligget på den lade side, siden EU's strukturfond i april i år sagde ja til en ansøgning, der blev kaldt danmarkshistoriens største.

80 millioner kroner satte EU ind på løftekontoen til CCC og den hidtil største satsning herhjemme på cleantech – udvikling og produktion af teknologi til et renere miljø og en bæredygtig energiforsyning.

I alt råder CCC over 145 millioner kroner, idet klyngens 9 partnere bidrager med 50% af EU-beløbet, og Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland med hver 25%.  

"Mange lande rykker rigtig hurtigt på cleantech-området lige nu, og mange klynger satser stort på cleantech. CCC tager udgangspunkt i helt konkrete problemstillinger og samler interesserede parter for derved at øge innovation og gennemslagskraft", siger Anders Eldrup, bestyrelsesformand i CCC og administrerende direktør i DONG Energy, om filosofien i CCC.  


Kortlægning og matchmaking

CCC's millioner er øremærket forskellige projekter, men overordnet har klyngen 5 erklærede indsatsområder: Facilitering, matchmaking, test og demonstration, innovation og entreprenørskab samt internationalt opsøgende arbejde.

”Der findes rigtig meget på cleantech-hylderne herhjemme, men bindeleddet har manglet. Man har ikke vidst, hvem de andre var, og vi er nu i fuld gang med at kortlægge  junglen af cleantechvirksomheder, sådan at CCC - som en anden Kirsten Giftekniv - kan få matchet de rigtige samarbejdspartnere”, siger sekretariatsleder Nicolai Rottbøl.  


Demonstratorium

Et andet eksempel på, hvad CCC bruger nogle af sine millioner på, er et såkaldt demonstratorium, som Risø bygger. Det er et testlaboratorium, der er så avanceret, at det bliver muligt at sidde i Colorado og teste, hvordan den dims, man har udviklet, vil fungere i forhold til for eksempel det danske elnet. Netop muligheden for at teste nye opfindelser er afgørende for cleantech-branchen.  


Fra forskning til faktura

Andre projekter skal speede processen fra forskning til faktura op og igen andre skal sikre, at cleantech-iværksætterne ikke strander halvvejs. 

Men CCC er først lige begyndt på arbejdet, og bestyrelsesformand Anders Eldrup spår, at cleantech om nogle år vil være det hurtigst voksende forretningsområde på globalt plan.  

Foreløbig har i hvert fald én amerikansk virksomhed kastet sin kærlighed på Danmarks cleantechmiljø.  


FAKTA

Cleantech
: International betegnelse for energi- og miljøteknologier, der fremmerbæredygtig produktion, erstatter fossile brændstoffer eller mindsker forurening.

Copenhagen Cleantech Cluster
: http://www.cphcleantech.com

CCC's 5-års mål
: Skabe 1000 nye jobs. Tiltrække 25 udenlandske virksomheder til klyngen. Skabe 30 nye videns- og innovationssamarbejder mellem firmaer og vidensinstitutioner. Etablere samarbejde med 15 internationale cleantech clusters. Nå mindst 200 medlemmer af CCC. Sikre vækst og stabilitet for 25 entreprenører. Være vært for mindst 200 events.  

Til toppen

Øresund IT-klyngen scorer højest i benchmarking

Af Trine Vu, trine@noSpamhungogvu.com  

Når Øresund IT's administrerende direktør Micael Gustafsson i denne uge går på talerstolen på European Cluster Conference i Bruxelles i Belgien kan han med dokumentationen i orden prale med, at hans dansk-svenske klyngeorganisation er en af de bedste i Europa.  

En benchmarking-undersøgelse af ict-klynger i Europa bestilt af den tyske regering og gennemført af  Kompetenznetze Germany's dr. Gerd Meier zu Köcker, giver nemlig Øresund IT den højeste score blandt de 70 klyngeorganisationer, der indgik i undersøgelsen. Benchmarkingen kom hele vejen rundt om klyngerne og målte på over 50 parametre om så forskellige emner som klyngernes evne til matchmaking og klyngernes økonomi og organisationsstruktur. På langt de fleste punkter var Øresund IT bare bedst.  

En glad Micael Gustafsson siger:

”Det åbner en masse døre for os, fordi det giver en masse opmærksomhed - ikke mindst i Bruxelles. Det bliver lettere for os at få nogle EU-projekter i hus, og det vil jo gavne hele vores region. Vi skal også bruge resultatet af benchmarkingen til at forklare især det lokale politiske niveau internt i regionen, at vi faktisk laver nogle ting, der er blandt de bedste i Europa. I de her år dannes der hele tiden nye ICT-klynger og klyngeorganisationer, men vi har arbejdet med det her i 10 år, og vi kan altså godt lære de andre noget om, hvordan man gør.”  


10 års erfaring

Men selv om den tyske benchmarking dumpede ned som en kærkommen appelsin i turbanen på Øresund IT, er Micael Gustafsson ikke overrasket over resultatet:  

”Vi har eksisteret i 10 år, og det er der ikke så mange ICT klyngeorganisationer, der har. Klyngearbejde handler om tillid og troværdighed og bygger i høj grad på personlige relationer, og det tager tid at skabe netværk og samle erfaringer, og derfor er det faktisk ikke så underligt, at vi er et stykke foran de andre. Vi har været med i mange år og har derfor et meget stort internationalt netværk.”  


Øresund IT bedst til at dele viden

Øresund IT scorer i benchmarkingen især højt på de parametre, der måler matchmaking og vidensdeling.

”Vi har en rigtig høj score på matchmaking, og det skyldes, at vi er meget tæt på virksomhederne og er gode til at koble dem sammen med de rette forskermiljøer på universiteterne”, siger Micael Gustafsson og tilføjer, at benchmarkingen til gengæld viser, at klyngeorganisationen kan blive bedre til den interne kommunikation.  

”Der er masser af mennesker her i Region Øresund, der ikke ved, at vi eksisterer, og det skal vi selvfølgelig rette op på ved at blive bedre til at kommunikere”, siger Micael Gustafsson.  


FAKTA

Øresund IT: Klyngeorganisation, der forener danske og svenske it-aktører i Øresundsregionen. Målet er at fremme udviklingen af Øresundsregionens it-klynge. www.oresund.org Med over 10.000 it-virksomheder har Øresund en af de største it-koncentrationer i Europa. Blandt medlemmerne er store firmaer som Sony Ericsson, IBM, DTU og Netcompany A/S. Benchmarking-rapporten er lavet af den tyske klyngeorganisation Kompetenznetze Germany efter bestilling fra den tyske regering.

Til toppen

PARTNERPRÆSENTATION

Clusterland Upper Austria - Innovation gennem samarbejde

Af Lucia Seel, Clusterland Upper Austria

Den østrigske delstat, Oberösterreich, anses som en af Europas førende klynge- og netværksregioner. Ingen anden region har et så veletableret økonomisk system af samarbejde og networking i klyngerne og netværkene, som det er tilfældet i Oberösterreich.

Clusterland Upper Austria har mere end 10 års erfaring og er i dag ledelses- og kompetencecenter for seks klynger og tre netværk. Clusterland Upper Austria ejes dels af Oberösterreichs regionale innovationskontor (TMG) med 61%, Oberösterreichs Handelskammer med 19.5% og Forbundet for Østrigsk Industri med 19.5%. Administrerende direktør er Werner Pamminger, som også er medlem af REG X’ advosory board.

Mere end 1600 virksomheder er forbundet i Clusterlands klynger og netværk. Klyngerne har særligt udviklet sig i de stærke regionale sektorer inden for: Bilbranchen, plastikindustrien, møbler og trækonstruktuktion, sundhedsteknologi, mekatronik samt miljøteknologi, mens de inter-sektoriale netværk har udviklet sig i områder inden for human ressources, design og medier samt energiefficiens. I netværkene er det særligt ikke-teknologiske innovationer, som er i fokus for aktiviteterne.

Clusterland Upper Austria bruger klyngerne og netværkenes involvering i forskellige internationale projekter med henblik på at fremme den internationale udveksling af ideer. Det vigtigste mål for Clusterland Upper Austria er dog at kunne yde en bedre støtte til virksomheder, når de træder ind på nye markeder samt at få adgang til den know-how, som findes i de internationale netværk.

På nuværende tidspunkt er Clusterland Upper Austria involveret i mange internationale projekter inden for forskellige EU-programmer som CIP, Interreg og Leonardo. Særligt vigtige projekter er:

  • The European Cluster Collaboration Platform: Projektet går ud på at koordinere udviklingen af en online platform til at fremme samarbejde imellem klyngeorganisationer og deres medlemmer
  • The Cluster Excellence Initiative: Initiativet sigter mod at styrke efficiencen af klyngefacilitering ved at udvikle en kvalitetsmærkning og en klub for klyngefacilitatorer.

I 2008 lancerede Clusterland Upper Austria deres ”Upper Austrian Cluster Academy”, hvor 50 klyngefacilitatorer og repræsentanter fra regionale udviklingskontorer samt ministerier fra 17 europæiske lande deltog for at lære om Clusterland Upper Austrias professionelle klyngeledelse med særligt fokus på deres CRM systemer. Denne aktivitet vil også tilbydes i 2011.  

Til toppen

INTERNATIONALE KLYNGENYHEDER

European Cluster Conference 2011

Af webmaster

Hvordan udvikler man klynger som er verdensklasse. Hvordan fremmer man samarbejde ml. klynger på tværs af landene i Europe? Og hvordan kan man udvikle de kompetencer som de europæiske klyngefacilitatorer skal mestre for at skabe klynger i verdensklasse. Det er nogle at de spørgsmål som the European Cluster Conference vil sætte fokus på.

Konferencen finder sted i Bruxelles d. 29-31 oktober 2010 og er arrangeret af Kommissionen. REG X er med på konferencen. Tjek vores hjemmeside i starten af oktober for nyheder fra klyngekonferencen i Bruxelles eller gå ind på www.proinno-europe.eu/clusterconference2010/  for at læse mere.


European Club of Managers

På konferencen vil  Europas klyngepraktikere også få mulighed for at møde hinanden og skabe nye internationale forbindelser. Dette vil ske igennem det nye initiativ ”European Club of Cluster Managers”, som afholder det første møde på konferencen.  I den forbindelse vil kåringen af ”The Cluster Manager of the Year” finde sted. Her har Danmark en finger med i spillet, da Lars Horsholt Jensen fra den danske klynge BrainsBusiness sidder med i juryen.

 REG X deltager i konferencen, og vi vil derfor sørge for efter konferencen at opridse hovedpunkterne på vores hjemmeside.


European Cluster Policy Group

Gennem de seneste 18 måneder har en gruppe af repræsentanter fra EU arbejde med at udvikle en række anbefalinger til, hvordan vi i EU kan skabe klynger i verdensklasse. Gruppens anbefalinger præsenteres i Bruxelles den 30 september 2010.  

Fra Danmark har direktør Finn Lauridsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen deltaget i arbejdet sammen med bl.a. Gerd Meyer Zü Kocker som sidder med i REG X´Internationale Advisory board. Du kan læse mere om gruppens anbefalinger om hvordan man skaber klynger i verdensklasse på vores hjemmeside efter konferencen.     

Til toppen

The TCI Conference in New Delhi 2010

By webmaster

From November 29th to 3rd of December 2010, TCI is hosting their 13th annual global conference. This year, 300 cluster players, both theorists and practitioners, will get together in New Delhi, India, to discuss the clusters of the future.

Read more about the conference and register here

Til toppen