DKUK
REG X Nyhedsbrev - April 2010

Velkommen til REG X' nyhedsbrev

I vores nyhedsbreve kan du fremover følge med i, hvad der rører sig på klyngeområdet i Danmark og Europa - og selvfølgelig holde øje med kommende arrangementer.

Vi håber, du vil få gavn af nyhedsbrevet. Hvis du har ris eller ros eller forslag til, hvad vi skal skrive om, er du mere end velkommen til at kontakte Louise Fenger Lauridsen

Vil du invitere til et klyngearrangement?

Har du et klyngearrangement eller en særlig event, som kunne være interessant for andre klyngeaktører, så kan du få et opslag på vores hjemmeside. Send en mail med informationer om arrangementet til Louise Fenger Lauridsen.

 

  

 

Til toppen

Hvem er REG X?

Hvem er REG X? Hvad laver vi? Og hvem vi henvender os til?

REG X er et videncenter for de aktører, der arbejder med klynger i Danmark. Vi opsamler og formidler den nyeste viden om klynger og klyngefacilitering ved at have tæt kontakt til dem, der agerer i, eller har indflydelse på det danske klyngemiljø. Vi har også fingeren på pulsen, når det gælder klyngeforskningen i det akademiske miljø, og via et internationalt netværk holder vi os orienteret om de seneste nyheder og tendenser i klyngeverdenen uden for landets grænser.

REG X er populært sagt en national platform for opbygning af kompetencer, udveksling af erfaringer og dannelse af netværk for de danske klyngeaktører.

Lige nu arbejder vi blandt andet på vores uddannelsesprogrammer for henholdsvis virksomhedsrepræsentanter (Master Classes), klyngefacilitatorer (Cluster Facilitator Program) og personer, der arbejder med udvikling af erhvervs- og regionsstrategier (Executive Policy Program). Derudover glæder vi os også til at byde velkommen til det første netværksmøde for danske klyngefacilitatorer. Det er den 5. maj 2010. Lidt længere ude i fremtiden vil vi afholde en stor konference om open innovation, som vi er i fuld gang med at planlægge.

Men hvad er REG X egentlig sat i verden for? Vi har tre overordnede mål:

  1. At sikre, at de danske klyngefacilitatorer er blandt verdens bedste 
  2. At fremme danske virksomheders arbejde med open innovation inden for klynger
  3. At skabe rammerne for fremtidens regionale erhvervspolitik.

For at opfylde målene samarbejder vi internationalt med nogle af de virksomheder, videnmiljøer og eksperter, der ved mest om klyngearbejde.


Hvem er REG X, og hvor hører vi til?

Vi er 3 fastansatte og 3 studentermedhjælpere, og har desuden tilknyttet en ph.d-studerende, der forsker i open innovation. Til hverdag er vi at finde på Syddansk Universitet i Kolding, og organisatorisk hører vi under universitetets Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Vi er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Region Syddanmark, Bitten og Mads Clausens Fond samt strukturfondsmidler fra EU.

Det var kort fortalt REG X. Vi glæder os til at møde dig.

 

Til toppen

Nye uddannelser på vej

Et af REG X' fokusområder er uddannelse, og vi er netop i gang med at tilrettelægge følgende uddannelsesprogrammer:

  • Master Classes er for virksomhedsrepræsentanter eller et team af klyngens aktører. Her byder vi blandt andet på et kursus i open innovation.

  • Cluster Facilitator Program er for klyngefacilitatorer. Programmet er opbygget i moduler, som fylder facilitatorens værktøjskasse med nye metoder til at fremme vækst i klyngen. Modulerne handler blandt andet om, hvordan man starter et klyngeinitiativ, om værdikædeanalyse, om branding og kommunikation samt om klyngers konkurrencedygtighed.

  • Executive Policy Program er et uddannelsesprogram i regionale erhvervsstrategier. Det henvender sig til dem, der arbejder på det strategiske niveau i stat, region og kommune.

På det første netværksmøde for klyngefacilitatorer, som holdes den 5. maj 2010, præsenterer vi en prototype på Cluster Facilitator Program, og der bliver mulighed for at kommentere prototypen, så vi kan tilpasse programmet facilitatorernes behov.

Vi glæder os til sidst i maj eller først i juni at kunne præsentere vores uddannelsesprogrammer, og vi regner med at byde de første elever velkommen på Cluster Facilitator Program sidst på efteråret.

Til toppen

Mød de andre klyngefacilitatorer

Klyngefacilitatoren spiller hovedrollen, når det gælder om at fremme nye samarbejds- og innovationsalliancer i klyngen. Men det kan være en stor udfordring at få overblik over de mange muligheder der er for at indgå i nye samarbejdsalliancer på tværs af geografiske skel og på tværs af danske og udenlandske klynger.

For at gøde jorden for samarbejdet på tværs af klynger og gøre det lettere for klyngefacilitatorerne at dele viden og erfaringer, introducerer REG X ”Netværket for Klyngefacilitatorer”.

Netværket bliver en national platform, hvor danske klyngefacilitatorer mødes for at drøfte, hvad der rører sig i klyngerne og for at opdyrke nye muligheder for klyngesamarbejde.

Vi kickstarter netværket 5. maj 2010 kl. 9.30-16.00 på Custom House, Havnegade 44 i København.

Her kan du møde 30-50 andre facilitatorer og blandt andet få inspiration til, hvordan du skaber succesfulde netværk i din egen klynge. Det første netværksmøde er gratis.

Planen er, at netværket mødes to gange om året, og at målgruppen efter det første klyngefacilitatormøde udvides til også at omfatte repræsentanter fra erhvervslivet.

Se programmet for det første netværksmøde her. Har du ikke nået at tilmelde dig endnu, så skynd dig at sende en mail mærket ”Netværksmøde” til Christina Astrup Jørgensen.

Til toppen

39 klynger er identificeret, men kortlægningen af de danske klynger er endnu ikke 100 procent komplet, så hvis du har kendskab til en eller flere klynger, som ikke er med på kortet, så giv REG X besked (for en komplet liste over identificerede klynger klik her). Vi vil desuden udbygge klyngedanmarkskortet ved at kontakte de enkelte klynger for bl.a. at få information om, hvad klyngen er specialiseret i.

Til toppen

Partnerpræsentation: Kompetenznetze Deutschland

Kompetenznetze Deutschland hører under det tyske ministerium for økonomi og teknologi og er en national platform for de tyske klynger, som klarer sig bedst. Initiativet støtter udviklingen af de mest innovative klynger i Tyskland og har især fokus på teknologiklynger.

 

REG X arbejder tæt sammen med Kompetenznetze Deutchland, og et af vores fælles projekter er en undersøgelse at, hvordan man måler præstationerne for en klyngeorganisation. I et andet projekt arbejder vi på en fælles publikation for innovative serviceydelser i klyngeorganisationer. Dr. Gerd Meyer Zu Köcker, der er direktør for Kompetenznetze Deutschland, sidder desuden i REG X´ internationale advisory board og vil også være oplægsholder på REG X´ uddannelsesprogram Cluster Facilitator Program.

 

Kompetenznetze Deutschland har i de seneste år udviklet sig til at være et internationalt anerkendt netværk og betegnes i Tyskland ofte som værende i “League of the best innovation networks”. For at blive medlem af det tyske kompetencenetværk skal en klyngeorganisation søge om medlemskab og gennemgå en hård evalueringsprocedure. Et medlemskab af Kompetenznetze Deutschland anses til gengæld som et kvalitetsstempel og har for medlemsklyngerne en markedsføringsværdi på både nationalt og internationalt plan.

 

Kompetenznetze Deutschland styrker samarbejdet og netværket mellem medlemsklyngerne og giver sine medlemmer mulighed for at få kontakt til mange forskellige industrier og teknologiområder. Målet er naturligvis at styrke klyngernes innovations- og konkurrenceevne.

 

For at kunne identificere de klynger, der klarer sig bedst, og for at lære af dem, har Kompetenznetze Deutschland udviklet en model til at benchmarke en klyngeorganisations præstationer. Hypotesen bag modellen er, at en klynges præstationer afhænger af, om der eksisterer en professionel klyngeorganisation, og om den tilbyder en række services til klyngeaktørerne. Jo bedre ledelse af klyngeorganisationen og jo flere innovative serviceydelser, jo bedre præstation for klyngen.

 

For at undersøge om den tyske benchmarking-model kan bruges på de danske klynger, har REG X i samarbejde med Kompetenznetze Deutschland testet modellen på fire danske klynger. Det var i efteråret 2009, og testklyngerne var IT Öresund, Öresund Food network, Brainbusiness - ICT North Denmark og RoboCluster. Resultaterne viser, at de danske klynger klarer sig godt i sammenligning med de tyske, og at modellen med nogle modifikationer kan bruges på danske klyngeorganisationer. Modellen bliver nu opdateret, og vi forventer, at Kompetenznetze Deutschland vil lade flere danske klyngeorganisationer  deltage i benchmarkingen sidst på året.

 

For at finde ud af, hvilke serviceydelser de førende europæiske klyngeorganisationer tilbyder, skal REG X sammen med Kompetenznetze Deutschland til efteråret udarbejde en publikation med temaet "Innovative services provided for cluster organisations". Publikationen vil fremhæve en række best practice-eksempler på innovative serviceydelser fra førende klyngeorganisationer i Europa - herunder Danmark. Hvis du vil læse mere om Kompetenznetze Deutschland, kan du klikke ind på deres hjemmeside her

Til toppen

NATIONALE KLYNGENYHEDER

Netmatch - ny organisation for innovationsnetværk

I Danmark findes 21 såkaldte innovationsnetværk, som er en slags brobyggere eller ”matchmakere” mellem videnmiljøer og virksomheder. Forsknings- og innovationsstyrelsen har startet netværkene for at styrke danske virksomheders innovationsevne - blandt andet ved at give erhvervslivet en unik mulighed for at trække på forskning og viden fra de danske videninstitutioner. Forsknings- og innovationsstyrelsen støtter også netværkene økonomisk.

 

For at sikre, at innovationsnetværkene udvikler sig, har Forsknings- og innovationsstyrelsen taget initiativ til at oprette organisationen Netmatch. Operatøren på Netmatch er REGLAB 

 

Netmatch skal sikre videndeling og samarbejde på tværs af innovationsnetværkene, og for at kunne identificere de rigtige tilbud og skræddersy dem til netværkene, er organisationen nu ved at finde ud af, hvilke behov, netværkene har. Desuden ligger der en stor opgave i at formidle netværkenes kompetencer til en bredere gruppe af innovations- og erhvervsfremmeaktører.

 

REG X ser Netmatch som en værdifuld samarbejdspartner, og forventer blandt andet at skulle arbejde sammen med Netmatch om at udvikle skræddersyet kompetenceopbygning. Vi ser desuden innovationsnetværkenes ledere som en naturlig del af det nationale klyngenetværk, som REG X er ved at etablere, og som holder sit første netværksmøde den 5. maj i København.

Til toppen

INTERNATIONALE KLYNGENYHEDER

Barcelona Clusters Summershool

Igen i år arrangerer International Center for Competitiveness på IESE Business School et to ugers intensivt klyngeprogram: Barcelona Clusters Summer School (BCSS 2010). Sommerskolen varer fra 28. juni til 9. juli 2010.

Sommerskolen tilrettelægges af Emiliano Duch, som er en af pionererne inden for ledelse i klyngers konkurrenceevne - og det er netop dét, deltagerne vil blive klogere på. Undervisningen er en kombination af teori og praksis, og underviserne er både kendte akademikere inden for ledelse af klynger samt førende klyngepraktikere, som vil fortælle om best practise.

BCSS 2010 henvender sig til folk, som arbejder med klyngers konkurrence- og innovationsevne på såvel klynge- som regionsniveau. Den første uge (“Competitiveness Week”) bliver der fokus på, hvordan man kan anvende klyngeinitiativer i økonomisk udviklingspolitik. Competitiveness Week er målrettet personer, der udarbejder strategier for erhvervs- og regional udvikling, samt klyngepraktikere, der søger indsigt i de økonomiske incitamenter for klyngeinitiativer. Den anden uge (“Management Week”) handler om ledelse af klynger, herunder hvordan man kan skabe en fælles strategi for klyngeaktørerne. Undervisningen i den uge henvender sig til klyngepraktikere som klyngefacilitatorer og konsulenter samt til klyngevirksomheder og institutioner.

Du kan læse mere om dette års Cluster Summer School i Barcelona ved at klikke her

Til toppen

Skriv til Europa Interclusters hjemmeside

Det europæiske center for klyngesamarbejde efterlyser indlæg fra danske klyngeaktører til deres hjemmeside. Så hvis du har en nyhed, informationer om et spændende klyngesamarbejde i Danmark, oplysninger om samarbejdsaftaler, klyngers internationale strategier eller om et konkret klyngeinitiativ, der kan interessere andre klyngeaktører i Europa, så send dit indlæg til newsletter@noSpamintercluster.eu.

Læs mere om Europa InterCluster på deres hjemmeside her

Til toppen