DKUK
Strategisk samarbejde med europæiske klynger

Strategisk samarbejde med europæiske klynger

Platformen for europæiske strategiske klyngepartnerskaber, Cluster Collaboration, opfordrer med et ’Call for Expression of Interest Towards European Strategic Cluster Partnerships (ESCP)’ på www.clustercollaboration.eu alle klynger og netværk, der er interesserede i at starte eller styrke samarbejdet med andre europæiske klynger på tværs af sektorer, til at melde sig på banen.

 

De strategiske klyngepartnerskabers erklærede mål er blandt andet at støtte små og mellemstore virksomheder i den globale konkurrence samt at bidrage til, at der etableres nye værdikæder, som kan samle virksomheder fra forskellige brancher. Filosofien er, at ingen klynge og intet netværk alene kan løse dagens samfundsmæssige udfordringer, men at de ved at samarbejde kan skabe vækst i Europa.

 

Læs mere på www.clustercollaboration.eu