REG X og fire danske klynger er prækvalificerede til at udvikle en stor, ny platform for cross-cluster collaboration

REG X og fire danske klynger er prækvalificerede til at udvikle en stor, ny platform for cross-cluster collaboration

Mange siger, de gerne vil, men færre gør det i virkeligheden. Samarbejder på tværs af klynger er ikke så udbredte, som de kunne være. Det skal et nyt projekt råde bod på, hvis det får den endelige godkendelse.

REG X skal sammen med Region Syddanmarks fire klynger udvikle en helt ny platform, der kan facilitere samarbejder om innovation mellem virksomheder på tværs af klynger, og medvirke til at spotte nye cross-cluster markeder i fremtiden.

”Der foregår en del uformelle samarbejder, også nogle formelle samarbejder på tværs af klynger i dag. Men der findes ikke en platform eller et brugbart og skalerbart redskab, der kan facilitere dette mere systematisk. Et nyt projekt i Syddanmark kan være pilotprojekt for en sådan platform, før den evt. bredes ud til resten af Europa”, udtaler analysechef Glenda Napier fra REG X.

Hvis du kan anbefale platforme, som forbinder forskellige klynger i dag, så kontakt, Glenda Napier: glenda@noSpamregx.dk eller 2159 3114.