DKUK
REG X gennemfører analyser af økosystemer i syddanske klynger

REG X gennemfører analyser af økosystemer i syddanske klynger

REG X er i fuld gang med at undersøge ’økosystemerne’ i de fire syddanske klynger: Welfare Tech, Design2Innovate, Lean Energy og Offshoreenergy.dk.

Gode rammebetingelser er essentielle for vækst i virksomheder. Men stærke ’økosystemer’ kan også medvirke til mere vækst. Vi kender dem fra regionale vækstlommer som Silicon Valley, hvor etablerede virksomheder, iværksættere, investorer, videnmiljøer, rådgivere, serieiværksættere, brobyggere mfl. samarbejder tæt omkring innovation og vækst. Disse netværk og limen mellem en klynges centrale spillere kan beskrives som økosystemer.

I følge analysechef Glenda Napier giver den nye tilgang regionerne nogle konkrete værktøjer til deres arbejde med klynger. Analyserne skal give en dybere indsigt i de kompetencer, der eksisterer i de syddanske klynger, de centrale aktører i klyngerne, hvordan de spiller sammen samt inspiration til, hvordan klyngerne kan løftes op til internationale fyrtårne.

Arbejdet med økosystemanalyserne har skabt genklang i Europa, så REG X bidrog i sidste uge med et oplæg om økosystemer på et OECD møde i Holland.

 Nedenfor er økosystemsmodellen som REG X arbejder ud fra.

På baggrund af adskillige interviews med store og små virksomheder, iværksættere, videninstitutioner, investorer, rådgivere og offentlige aktører udledes nogle konkrete anbefalinger til, hvad man skal gøre for at styrke klyngeudviklingen.

Alle fire analyser forventes færdige ultimo marts 2014. Resultaterne vil være tilgængelige på REG X hjemmesiden.