DKUK
Perspektiver fra en guldklynge

Perspektiver fra en guldklynge

Ind til videre har to danske klynger fået Europa-Kommisionens guld-klyngecertifikat, som tildeles af EU Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Den ene af disse guldklynger, Innovationsnetværket Design – Bolig & Beklædning, er centreret i Herning.

Vejen til guld: Et velfungerende netværk – og ikke mindst den nødvendige dokumentation

Innovationsnetværkets direktør Betina Simonsen ser guldklyngecertifikatet som et resultat af et velfungerende netværk med engagerede samarbejdspartnere i bolig og beklædningsklyngen omkring innovationsnetværket. Der er stor tradition for at inddrage alle interessenter i udviklingen af klyngen. Derudover har man formået at beskrive og dokumentere alle de relevante arbejdsprocesser i netværkets vidensdelingsprocesser herunder f.eks. antallet af medlemmer, samarbejdsprojekter og meget andet. ”Netop dokumentationen af relevante arbejdsprocesser og strategier er måske ikke noget vi er så dygtige til i Danmark, fordi vi traditionelt ikke har så stort fokus på formelle arbejdsgange som i andre europæiske lande. Men når man skal redegøre for, hvordan de anvendte strategier og arbejdsprocesser i netværket fører til de gode resultater, som klyngens aktører opnår i fællesskab, er det vigtigt at have været omhyggelig med dokumentationen af, hvad der rent faktisk gøres i netværket og hvordan,” fortæller Betina Simonsen.              

Fremtiden som guldklynge

En guldmedalje tildeles for to år, hvorefter man kan søge igen om endnu en periode. Betina Simonsen forventer, at guldmedaljen på kort sigt vil have en selvforstærkende effekt på netværkets interessenter, idet de i stigende grad vil opleve sig selv som del af en bolig og beklædningsklynge. Udover disse umiddelbare effekter, mener Betina Simonsen også, at ECEI’s hæder kan bruges til at facilitere og styrke innovationsnetværkets internationaliseringsproces, idet et guldklyngecertifikat har stor pondus hos internationale aktører.  

Innovationsnetværket Design – Bolig & Beklædning

Klyngeorganisationen blev dannet for 10 år siden, og dens formelle opbygning består bl.a. af en bestyrelse, et konsortium med vidensaktører, et sekretariat, mere end 800 virksomheder der deltager i konferencer, seminarer, 277 virksomheder der deltager i længerevarende aktiviteter samt en dialoggruppe med virksomheder. ”Sidste år fik vi foretaget en benchmark-analyse, som gav en, der gav os en indikation om at vi måske ville kunne opnå en guldcertificering i år” fortæller Betina Simonsen. En indikation der viste sig at være rigtig.

Flere af de danske klynger arbejder på at opnå en europæisk guldcertificering, og nogle af dem har fået bronzecertificering, hvilket betyder de er klar til at søge om ”guldet”. EU-certificeringen af klynger er udviklet for at styrke og professionalisere klyngerne i Europa.

Du kan læse mere om Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning her, og for mere information om The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), klik her.

Fakta om guldklyngecertificering

I en pressemeddelelse fra Innovationsnetværket – Bolig og Beklædning beskrives guldklyngecertificering således:  

“The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) - ECEI Gold Label

ECEI-label er et nyt kvalitets-sikringssystem, som EU Kommissionen står bag.

Rationalet bag ECEI-label er, at klynge-organisationer skal bevise, at de driver en professionel organisation, at de hele tiden arbejder med at udvikle deres organisation og har succes med at tiltrække flere medlemmer og tilbyde flere aktiviteter.

Der bedømmes på 31 forskellige områder fra strategi, økonomi, medlemmer og services.

ECEI fokuserer på klyngeorganisationen og der måles på 31 indikatorer fordelt på fem hovedområder:

·         Klyngens struktur. Herunder alder, størrelse og medlemssammensætning.

·         Styring og samarbejde.

·          Finansiering af klyngeorganisationen, herunder finansieringskilder og omfang

·         Strategi og service, bl.a. strategiprocesser og udbud af services.

·         Resultater og anerkendelse, f.eks. presse og succeshistorier.

ECEI skal samtidig skabe større synlighed over for nye medlemmer og offentligheden samt styrke klyngers samarbejde på tværs af landegrænser.

En guldmedalje tildeles for en 2-årig periode.

Mere end 300 klyngeorganisationer i Europa er vurderet og 15 har fået guld.”