DKUK
Økosystemsanalyser – et nyt fænomen i klyngelandskabet

Økosystemsanalyser – et nyt fænomen i klyngelandskabet

’Økosystemsanalyser’ er det seneste nye begreb i klyngeordbogen. Formålet med analyserne er at finde ud af, hvor meget klyngers virksomheder og andre aktører samarbejder og dermed indgår i et specialiseret økosystem i klyngen.

Foto: University of Cambridge

REG X’ chefanalytiker Glenda Napier har sammen med et lille team af klyngeeksperter for tiden travlt med at tale med virksomheder, videninstitutioner, investorer og rådgivere i nogle af de danske klynger. De indsamler data til økosystems- og klyngeanalyser på livet løs, og selv om fænomenet ’økosystemsanalyse’ er så nyt, at metoderne stadig er under udvikling, er chefanalytiker Glenda Napier ikke i tvivl om, at analyserne er vejen frem for det danske klyngelandskab.

Glenda Napier har netop i samarbejde med Lean Energy Cluster og Region Syddanmark afsluttet en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering inden for cleantech. Nu er hun sammen med resten af ekspertteamet draget nordpå fra de sønderjyske himmelstrøg til Region Midt, hvor de i et pilotprojekt skal være med til at undersøge, om der er en fødevarespecialisering i regionen, og om der er et økosystem, der kan understøtte sådan en specialisering. Projektet er et samarbejde mellem REG X, Region Midtjylland, Agro Food Park og Future Food Innovation.

I takt med, at klyngesamarbejde er blevet mere og mere anerkendt som en vigtig byggesten til vækst og innovation, er den erhvervspolitiske bevidsthed om klynger øget. Dermed er der opstået et behov for dokumentation og undersøgelse, og derfor er økosystemsanalyser nu kommet på dagsordenen.

Hvad kan skabe vækst i fremtiden?
”Det overordnede formål med økosystemsanalyser er at finde ud af, hvad der kan skabe vækst i fremtiden. Erhvervspolitisk bruges analyserne til at finde ud af, hvor specialiseret en region er, og i hvor høj grad der er et stærkt økosystem omkring den erhvervsmæssige specialisering. Desuden kan analysen af en klynges økosystem pege på, hvordan en region bedst kan understøtte klyngeudviklingen”, fortæller Glenda Napier.

Hun understreger, at de metoder, som hun og de andre klyngeeksperter i REG X bruger, stadig er under udvikling. De henter inspiration i andre landes måder at arbejde med klynger på, men da klynge- og økosystemsanalyser også uden for Danmarks grænser er et forholdsvis nyt fænomen, findes der ikke færdige analysemodeller, som REG X’ eksperter bare kan oversætte, og derfor udvikler de selv løbende analysemetoder og redskaber.

OECD’s anbefaling
I Danmark kom der for alvor gang i arbejdet med klyngeanalyser, bl.a. efter at en arbejdsgruppe fra den økonomiske organisation OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i 2011 havde været i Danmark for at undersøge innovationsmiljøet i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

OECD’s konklusion og anbefaling til de danske regioner var nemlig, at de hver især skulle finde deres specialisering – og det kræver ofte et analysearbejde.

Det er blandt andet derfor, at Glenda Napier sammen med de andre klyngeeksperter lige nu rejser Region Midtjylland tynd og indsamler klyngedata.

Vigtigt dokument for regionen
I Region Syddanmark viste analysen af lean energy klyngen blandt andet, at næsten halvdelen af de 22.000 arbejdspladser, der i Danmark findes inden for energieffektivisering – altså lean energy, er lokaliseret i Region Syddanmark, og den dokumentation kan regionen nu bruge til at udbygge sin styrkeposition yderligere.

I et forord til analysen af Region Syddanmarks specialisering inden for cleantech skriver regionsformand Carl Holst (V) blandt andet:

”Analysen er et vigtigt dokument i Syddansk Vækstforums og regionsrådets bestræbelser på at fortsætte og udvikle regionens styrkepositioner, og samtidig underbygger analysen argumentet for, at vi skal fortsætte med investeringer ad den bære¬dygtige vej.”

Klynger deltager selv i analysearbejdet
Rent praktisk laves en klyngeanalyse i tæt samarbejde mellem REG X’ eksperter og klyngen selv. For eksempel hjælper klyngen med at finde frem til relevante interviewpersoner, og klyngen lægger også selv en del kræfter i arbejdet med at indsamle data.

Glenda Napier vurderer, at det typisk tager 3-6 måneder at foretage en økosystemsanalyse af en klynge.

REG X arbejder med videre med klyngers økosystemer og vil løbende informere om udviklingen her i nyhedsbrevet.