DKUK
Klyngepartnerskab - Bornholm og Sydafrika

Klyngepartnerskab med Sydafrika kan skabe nye erhvervsmuligheder for Bornholm

Hvordan styrker vi de danske SMV’ers afsætningsmuligheder i det store udland, og hvordan formår vi at udnytte og udvikle de regionale komparative fordele, der er rundt om i landet? Internationale partnerskaber kan være med til at skabe nye markeder og muligheder for danske erhvervsklynger og dermed danske virksomheder. Vi har talt med Klyngeudviklingschef Lars Albæk fra Væksthus Hovedstadsregionen, der er daglig leder af den bornholmske klyngeorganisation ’Klyngeudvikling Bornholm’, om et klyngepartnerskab med sydafrikanske Western Cape’s provinsregering og deres lokale erhvervsfremme- og klynge-aktører – om hvordan samarbejdet kom op at stå, hvilke fordele der er ved partnerskabet, og hvordan hans tur til Sydafrika blev faciliteret af virksomheden Innogate, og om hvordan det sikres, at samarbejdet med Western Cape bliver en givende proces for de bornholmske SMV’ere. 

Klyngeudvikling Bornholms samarbejde med Innogate
Samarbejdet mellem Klyngeudvikling Bornholm og Western Cape’s provinsregering kom i stand gennem det danske firma Innogate med Thomas Winther i spidsen. ”Jeg kendte Thomas Winther fra et tidligere samarbejde, hvor Thomas faciliterede et besøg på Bornholm af Turisme-klyngen fra Kaliningrad, og jeg vidste, at han nu opererede i Sydafrika, og derfor begyndte vi at drøfte mulighederne for et konkret klynge-til-klynge samarbejde mellem Bornholm og Sydafrika. Dialogen begyndte bl.a. på sidste års TCI-konference i Baskerlandet, hvor der også var repræsentanter for de sydafrikanske klynge-initiativer. Det viste sig hurtigt, at der var nogle spændende perspektiver i at udvikle forretningsmæssige relationer til det sydafrikanske marked, eksempelvis vedrørende deres udfordringer med produktion af vedvarende energi og deres generelle mangel på energi, hvor de bornholmske virksomheders viden og teknologi på området ville kunne bruges, specielt som følge af det Bornholmske initiativ som en ’Bright Green Test Island’”. Omvendt var sydafrikanerne meget interesserede i vore erfaringer med klyngeudvikling for SMV’ere. Herefter var Thomas Winther med til at forberede og facilitere Lars Albæks første partnerskabsbesøg den 21.—24. maj i Western Cape regionen og Cape Town i Sydafrika.

Første fase i klyngesamarbejdet handler om at opbygge tillid og være forberedt
Besøget i Sydafrika er kun den første del af en forhåbentlig lang og givende samarbejdsproces med sydafrikanerne: ”Første fase handler i høj grad om at opbygge den nødvendige gensidige tillid, samtidig med at man screener de potentielle forretningsmuligheder og planlægger det fremtidige samarbejdsforløb. Det var dét, jeg var nede at gøre i maj måned. I denne fase gælder det især om at kunne arbejde troværdigt og professionelt med at levere gensidige udviklingsperspektiver. En forudsætning for dette er, at forarbejdet er gjort ordentligt hjemme i det bornholmske erhvervsliv, så jeg kan stå inde for, hvad jeg lover udenlands. Det vil sige, at jeg skal kende til de lokale virksomheders potentiale og behov, og jeg skal være i løbende dialog med dem. Det er klart, at udenlandske samarbejdspartnere gerne vil have stillet noget konkret i udsigt, og det er min opgave at koordinere dette løbende med aktørerne her på øen, således begge parters potentialer bliver udnyttet rigtigt igennem hele samarbejdsprocessen” fortæller Lars Albæk.

Næste fase af det bornholmsk-sydafrikanske samarbejde bliver i forbindelse med dette års TCI-konference 3.-6. september i Kolding, hvor en erhvervsdelegation fra Sydafrika efterfølgende vil besøge Bornholm og København d. 9.-12. september, og herefter er det så planen at en erhvervsdelegation fra Bornholm-København-Hovedstadsregionen rejser til Sydafrika i 2014. 

I en tidligere pressemeddelelse står der om det bornholmsk-sydafrikanske samarbejde:

Den sydafrikanske interesse centrerer sig specielt om Bornholms stigende globale anerkendelse indenfor ’grøn’ økonomi – og specielt initiativet ”Bornholm as Bright Green Test Island”. Her udemærker Bornholm sig ved at kunne demonstrere, teste og simulere en lang række grønne teknologi-løsninger i mindre skala inden for vedvarende energi (vindmøller, solceller, biomasse, affaldshåndtering), intelligente energisystemer (Smart Grid), energibesparende renovering af ældre bygninger og miljøvenlig industriel vask, hvorefter de bedste løsninger kan rulles ud i storskala rundt omkring i verden. ”Denne viden og disse muligheder for at teste og demonstrere fremtidens løsninger er guld værd for et land som Sydafrika. Sydafrika er jo voldsomt udfordret af mangel på energi. Derfor leder de efter smarte løsninger for energibesparelser og vedvarende energiproduktion” siger Lars Albæk, chef for Klyngeudvikling Bornholm. Og han fortsætter ”Og denne typer partnerskaber med aktører på fjerne markeder er omvendt guld værd for bornholmske virksomheder – og virksomheder i hovedstadsregionen/Danmark generelt. Vi får nemlig fortalt vores historie, hvori danske virksomheder med deres teknologier, produkter og tjenester jo spiller en hovedrolle. Det skaber et unik og nyt afsæt for øget dansk eksport.”

Hele pressemeddelelsen kan læses her.