DKUK
InTra- Net projekt skaber grobund for grænseoverskridende produktudvikling

InTra- Net projekt skaber grobund for grænseoverskridende produktudvikling

REG X har sammen med Det tyske erhvervsfremmekontor WTSH (Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein) netop afsluttet InTra-Net projektet. Målet med projektet har igennem de sidste to år  været at skabe netværk og sætte skub i klyngesamarbejdet i INTERREG 4A området (den nordlige del af Schleswig-Holstein og Region Syddanmark). Det har afstedkommet flere konkrete samarbejder på tværs af den dansk-tyske grænse, idet en række af syddanske og nordtyske klynger og netværk har fået øjnene op for hinanden.

Et eksempel på et konkret samarbejde, der er skabt i projektet, er mellem AluCluster og vindmølleklyngen CEwind fra Flensborg. Om samarbejdet på tværs af grænsen siger direktør Michael Nedergaard fra den danske aluminiumsklynge og innovationsnetværk, AluCluster:

”Nogle gange glemmer vi vores nærmeste nabo. Hvorfor skal virksomheder altid starte deres internationale aktiviteter i Kina, når vi har et kæmpe marked syd for grænsen, hvor der er masser af potentiale for at finde samarbejdspartnere og nye forretningsmuligheder?”

Projektet mellem CEwind og AluCluster går ud på at undersøge mulighederne for letvægtsvindmøllevinger. Michael Nedergaard og hans tyske partner, Axel Wiese, ser masser af muligheder i det nye projekt.

”Potentialet er kæmpe stort, da sådanne vindmøllevinger er meget omkostningsefficiente i forhold til produktion, vedligeholdelse og energi. Der er allerede flere af de store virksomheder, som gerne vil være med i udviklingen af de nye vindmøllevinger, så projektet er snart en realitet. Hvis ikke vi havde mødt hinanden gennem InTra-Net var dette projekt nok aldrig opstået”.

Projektet er støttet af INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med finansiering fra den Regionale Udviklingsfond samt Region Syddanmark.