DKUK
Hvad siger den nyeste forskning om klyngefacilitering?

Hvad siger den nyeste forskning om klyngefacilitering?

Den 8. marts 2013 forsvarede ph.d.-studerende Mads Bruun Ingstrup succesfuldt sin ph.d.-afhandling om klyngefacilitering på Syddansk Universitet.

Afhandlingen undersøger den erhvervspolitiske kontekst, hvori klyngefacilitatorer opererer, og adresserer de operationelle og strategiske udfordringer, som klyngefacilitatorer møder i deres hverdag. Klyngefacilitatorernes funktion og forskellige typer af klyngefacilitatorer bliver også belyst.

Der peges på følgende:

1: Ofte er de opgaver, som skal varetages af klyngefacilitatorer så krævende og komplekse, at der er behov for at de arbejder i teams for at opnå den bedste facilitering.

2: Klyngefacilitering skal tilpasses klyngens udviklingstrin og aktørsammensætning. I begyndelsen bør fokus være på at opbygge en platform af tillid og en samlet vision for klyngen, hvorefter der senere kan fokuseres på innovationsprojekter og kommercialisering.

3: Klyngefacilitatorer bør besidde relevante erhvervsmæssige kompetencer og kvalifikationer, så de kan bidrage til eksempelvis forretningsudvikling, åben-innovationsprojekter og offentlige-private partnerskaber.

4: Klynger bør faciliteres som private forretningsskabende initiativer og ikke som offentlige erhvervsfremmeprojekter. Fokus bør være på at skabe værdi for virksomheder og deres interessenter. Det bør de nationale og regionale klyngepolitikker tilgodese.

Afhandlingen bygger på tre års arbejde som har involveret mange klyngefacilitatorer fra forskellige danske klynger så som Hans A. Pedersen fra Køleklyngen (nu Offshore Center Danmark), Søren Madsen fra Agro Food Park, Lars Horsholt Jensen fra IKT Nordjylland (nu Aalborg Kommune) og Bjarke Nielsen fra RoboCluster.

For yderligere information kan Mads Bruun Ingstrup kontaktes på mbi@noSpamsam.sdu.dk.