DKUK
HCA Airport – Vi vil være det førende testcenter for droner i Europa

HCA Airport – Vi vil være det førende testcenter for droner i Europa

Lars Michael Larsen er projektchef hos UAS og har mere end 16 års erfaring med virksomhedssamarbejde og udvikling hos bl.a. Odense Kommune og Udvikling Fyn.

Hvad er UAS Denmark?

UAS Denmark er netværket for den danske UAS-branche. UAS står for ”unmanned aircraft systems” og i folkemunde bedre kendt som ”droner”.  Vi blev stiftet af Hans Christian Andersen Airport i november 2012, hvor vi nu har til huse.

Vi er stedet, hvor virksomheder møder nuværende som kommende kunder, nye kundegrupper opdyrkes, idéer kvalificeres og hvor udviklere og forskere får afprøvet de nyeste teknologier. UAS Denmark vil sikre, at danske virksomheder, myndigheder og forskere præger udviklingen nationalt og internationalt inden for UAS-branchen – og får udnyttet det maksimale potentiale heri. Efter et halvt år havde vi rundet 40 medlemsorganisationer, nationale og internationale, og nye kommer hele tiden til. Vi  repræsenterer hele værdikæden; forskere, operatører, producenter, offentlige myndigheder, private virksomheder og slutbrugere.

Hvem har taget initiativ?

Det er Hans Christian Andersen Airport, der står bag UAS Denmark. Baggrunden for dette var den fremspirende civil drone-branche, hvor lufthavnen så muligheder grundet dens størrelse, beliggenhed og placering ift. højteknologisk viden, som findes på Syddansk Universitet. F.eks. var Boeing den første virksomhed som anvendte lufthavnen til at gennemføre nogle succesfulde testflyvninger. Samarbejdet med Boeing var med til at understrege potentialet for lufthavnen, og ikke mindst den tilhørende vision: ”Vi vil være det førende testcenter for civile droner i Europa”. Boing er som følge af samarbejdet netop blevet medlem af UAS Denmark.

Hvad forventer I af UAS Denmark?

VI forventer, at UAS Denmark bliver det ledende forum og samlingspunkt for innovation og udvikling af den danske, civile drone-branche. Det er her, at værdikæden skal mødes for at starte fællesprojekter, udvikle nye samarbejder og netværke på tværs af brancher og interesser. HCA Airport skal være netværkets generelle mødested ift. konferencer, medlemsarrangementer, møder m.m.

Hvor langt er i kommet?

Vi er omkring 40 medlemmer lige nu og har fået en super start siden etableringen af netværket. Vi er blandt de hurtigst voksende civile drone-netværk i Europa med fire nye medlemmer om måneden. Indtil nu har tilfredsheden været stor fra vores medlemmer, som alle har manglet en organisation, der kunne samle branchens interesser. Derfor er vi overbeviste om, at netværket i høj grad har en berettigelse, og at den positive udvikling vil fortsætte.

Er der nogle særlige samarbejdspartnere i søger?

HCA Airports strategi er at blive førende i den civile dronebranche. Det skal eksekveres gennem UAS Denmark og UAS Test Center Denmark. For UAS Denmark er det vigtigt, at vi hele tiden oplever en mangfoldig og kontinuerlig tilgang af nye medlemmer. Særligt interessant er offentlige organisationer, fordi det forventes, at de vil blive en stor målgruppe ift. anvendelsen af civile droner. Derfor er det essentielt at få dem ind i vores netværk, så de kan lære branchen at kende som helhed, vores medlemmer og de store økonomiske som effektiviseringsforbedrende muligheder der ligger i anvendelsen af civile droner.

Til UAS Test Center Denmark ønsker vi, at vi oplever en støt stigende anvendelse af det unikke luftrum, som vi i samarbejde med Trafikstyrelsen har udviklet. Det skal blive den foretrukne legeplads – ikke blot i Danmark, men Europa.