DKUK
Han Phan - Designskolen i Kolding

Design innovation: Et eksempel fra et strategisk partnerskab

Til efteråret kommer verdens største klyngekonference, TCI, til Kolding. Overskriften for konferencen er ”Designing the future – Innovation through strategic partnerships”, og herunder bliver et helt  centralt nøgleord design. Men hvad er design helt konkret– og hvordan kan design blive et centralt element i de strategiske partnerskaber, som skabes på tværs af brancher og fagfelter nu og i fremtiden? Vi har set nærmere på et konkret projekt, som involverede Designskolen i Kolding, Kolding sygehus og Syddansk Sundheds Innovation.  Projektets fokus var fejlmedicinering, og hvordan man forebygger mod dette.

Hvordan opstår de innovative designforslag på tværs af fagfelter?
I dette projekt har Hân Pham, som er industriel designer og tilknyttet Designskolen i Kolding, været ude og betragte processerne og mønstrene, der er i arbejdet på Kolding Sygehus’ børneafdeling. Netop observationen af og hendes undren over nogle af de løbende processer og systematikker, der er på en sygehusafdeling, hjælper hende til at finde frem til dét, hun kategoriserer som den “tavse viden”. Den tavse viden er ofte indlejret i de kulturelle mønstre, der knytter sig til et fagfelt – og i dette tilfælde fagfeltet på børneafdelingen på Kolding Sygehus. “Når jeg er ude er noget af det vigtigste at observere, lytte og undre mig. Jeg bliver nødt til at forstå hvor folk er henne, og undre mig over hvorfor de gør som de gør. Herefter kan jeg forsøge at lægge min designtilgang og tænkning ind over de enkelte processer, og forsøge at gøre dét som opfattes som komplekse processer i ét fagfelt til mere enkle processer gennem designtænkning. En visualisering af processerne virker ofte rigtig godt” fortæller Hân Pham.    

Designere skal vise vejen for designtænkning
Hân Pham fortæller, at det er de industrielle designere, med hende selv i spidsen, der sammen med Syddansk Innovation har igangsat samarbejdet med Kolding Sygehus. Kolding Sygehus er en del af projektet “Patientsikkert Sygehus”, som er støttet af Tryg Fonden. Her er ét af fokuspunkterne medicinhåndtering, og derfor var Kolding Sygehus, da muligheden bød sig, meget interesserede i at få de industrielle designere til at komme med nye løsningsforslag på dette område. På baggrund af Hân Phams succes på børneafdelingen har andre afdelinger på sygehuset set, at der er stort potentiale i designløsninger og designtænkning i deres ellers lukkede systemer. De er derfor nu begyndt at kontakte designerne, og det noget, som Hân Pham glæder sig over: ”Jeg mener, at det er designernes opgave at komme ud til forskellige fagfelter og vise, hvordan designtænkning kan fungere. For at få øjnene op for designtænkning og designløsninger skal man se, hvordan det konkretfungerer i ens egen kontekst.”  

Projektet på Kolding Sygehus’ børneafdeling - arbejdet med at ændre kulturelle mønstre gennem design
Hvert år bliver tusindvis af mennesker fejlmedicineret på de danske sygehuse, hvilket også har store samfundsmæssige omkostninger. Op mod halvdelen af indlæggelserne sker som følge af fejlmedicinering, og kunne undgås, hvis man ændrede praksis på de danske sygehuse. Der er ofte komplicerede arbejdsgange, der bunder i traditionsbundne mønstre i arbejdsgangene. I dette projekt har aktører fra designskolen været inde at kigge på processerne, der kan føre til fejlmedicinering, og det er der kommet fire forskellige konkrete designforslag ud af – eksempelvis en patienthåndbog og et Ipad-stativ, som nu testes på børneafdelingen på Kolding sygehus. Ipad-stativet kan ses herunder, og du kan læse rapporten fra Designsskolens projekt på Kolding Sygehus her

Projektet er også beskrevet i et TV2 indslag, som der linkes til her