DKUK
For første gang er Danmark med i TCIs bestyrelse

For første gang er Danmark med i TCIs bestyrelse

For første gang nogensinde har vi nu en repræsentant fra Danmark i TCI’s bestyrelse. Lotte Langkilde, som er leder for REG X, er blevet valgt ind i bestyrelsen for TCI, som står for The Competitiveness Institute. Det er verdens største netværk for klyngepraktikere, policy makers og forretningsfolk, der på globalt plan arbejder for at forbedre konkurrenceevnen i regioner og klynger. Netværket er medlemsbaseret og har pt. 4000 medlemmer fra 111 lande. Netværket står blandt andet bag de årlige globale klyngekonferencer, som netop har været afholdt i Danmark.

Den nye post giver danske klynger gode muligheder for at nå ud til internationale klynger, særligt uden for Europa, som man traditionelt ikke har haft kontakt til. Derudover kan de danske klynger nu trække på alle de erfaringer, der ligger i TCI netværket, og det er en unik mulighed for at få adgang til ny viden.

Hvis du er interesseret i at drøfte muligheder for, hvordan du kan udnytte TCI netværket, så er du meget velkommen til at kontakte Lotte Langkilde: lotte@noSpamregx.dk eller 6550 1352.