DKUK
Få iværksættere vokser sig store i Danmark

Få iværksættere vokser sig store i Danmark

Danmark er ikke god til at sætte turbo på nystartede virksomheder. Kun 20 % af nye virksomheder herhjemme får med tiden over 50 ansatte, og det er få i forhold til, hvordan nye virksomheder klarer sig i de øvrige nordiske lande, viser en undersøgelse, der netop er offentliggjort. REG X har deltaget i analysen, som også giver et bud på, hvad man kan gøre for at hjælpe vækstiværksættere.

 

I Finland vokser nystartede virksomheder mere end i Danmark. 48 % af finnernes nystartede virksomheder vokser sig med tiden så store, at de får flere end 50 ansatte. I Danmark sker det kun for 20 % af vækstiværksætterne.

Det viser en ny analyse, der sammenligner vækstiværksættere i de nordiske lande. Det er REG X og Syddansk Universitet, som i samarbejde med Erhvervsstyrelsen samt finske ETLA, svenske Hui Research, norske NIFU og islandske RANNIS har analyseret vækstiværksættere i Norden for Nordisk Ministerråds organ Nordisk Innovation.

Det er første gang, at nordiske iværksættervirksomheder sammenlignes på størrelsen, og analysen er især interessant, fordi unge virksomheder er vigtige for jobskabelsen.

Mens mange store og etablerede virksomheder har afskediget medarbejdere, har 602 af Nordens vækstiværksætter-virksomheder således i perioden fra 2006 til 2009 skabt knap 30.000 nye job.

En af forklaringerne på forskellen i de unge virksomheders vækst skal ifølge analsen findes i de lokale såkaldte økosystemer. Et økosystem er en betegnelse for de interaktioner og bevægelser, der foregår mellem organisationer og virksomheder i et lokalområde. Stærke økosystemer består af etablerede virksomheder, venture kapital, rådgivere og videninstitutioner, der netværker og samarbejder på kryds og tværs og derved understøtter væksten i unge virksomheder. Aalysen konkluderer derfor, at det kræver stærke økosystemer at skabe vækst i nystartede virksomheder – støtteordninger er i sig selv ikke tilstrækkeligt.

Analysen er netop offentliggjort i en rapport, som kan læses HER.

Kontakt REG X' analysechef Glenda Napier, hvis du har spørgsmål il analysen.