DKUK
BioCluster Foulum –Vi vil udvikle innovative løsninger til globale udfordringer

BioCluster Foulum –Vi vil udvikle innovative løsninger til globale udfordringer

Lars Horsholt Jensen er pr. 1. oktober 2013 ansat som projektchef for det nye klyngeinitiativ BioCluster Foulum, som er forankret  i Agro Business Park, der har kontorer i Foulum tæt ved Viborg og i Agro Food Park i Århus.

Lars har gennem længere tid arbejdet med klyngeudvikling bl.a. inden for IT- og telekomsektoren og har i fem år været leder af klyngeinitiativet BrainsBusiness – ICT North Denmark, som netop har modtaget ECEI Gold Label. Han har stor erfaring i virksomhedsudvikling, netværksdannelse og projektudvikling og har gennem de sidste 10 års arbejdet med innovationsprojekter regionalt, nationalt og internationalt.

Hvad er BioCluster Foulum?

BioCluster Foulum er arbejdstitlen for et nyt klyngeinitiativ, der har sit omdrejningspunkt omkring den såkaldte ”biobaserede økonomi”, hvilket kan forstås som kommercielle aktiviteter og teknologier i relation til produktion, transport, lagring, forarbejdning  og udnyttelse af biomasser på en lang række produktområder fra pharma og materialer til energi og fødevarer. Det geografiske udgangspunkt er Region Midtjylland/Jylland, hvor den danske fødevare- og biomasseproduktion er stærkt specialiseret – og med en særlig tyngde omkring det unikke videns-, iværksætter og forskningsmiljø omkring Århus Universitets center i Foulum.

Det er store samfundsmæssige udfordringer, som BioCluster Foulum er sat i verden for at komme med innovative løsninger til. Udgangspunktet er, at den globale befolkning ventes at nå 9 mia. inden 2050. Denne vækst vil kombineret med en stigende materiel velstand og et øget forbrug af ressourcer og energi skabe et voldsomt pres på jordens biologiske produktion og ikke mindst klima, miljø og naturressourcer. Den globale energiefterspørgsel forventes således at vokse med godt 40 %, mens efterspørgslen efter visse råstoffer forventes at stige med mere end 80 % allerede frem mod 2035. Udviklingen af alternative bæredygtige løsninger til især energi, fødevareproduktion og materialer står højt på den politiske dagsorden, og ”den grønne økonomi” er udpeget som en af de største samfundsmæssige udfordringer af bl.a. Europa-Kommissionen og den danske regering.

Hvem har taget initiativ?

Initiativet er forankret i et samarbejde mellem Agro Business Park (vært for sekretariatet i innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM), Landbrug & Fødevarer, Region Midtjylland, Århus Universitet, Viborg Kommune og Viborgegnens Erhvervsråd.

Hvad forventer I af BioCluster Foulum

Visionen er, at klyngen skal være et internationalt anerkendt kraftcenter for udvikling af nye løsninger i relation til den biobaserede økonomi. Løsninger dækker i denne sammenhæng ny viden, nye teknologier, nye processer, nye forretningsområder og egentlige virksomheder. Begrebet dækker også nye alliancer, nye samarbejdsformer og forretningsmodeller.

Hvor langt er I kommet?

Vi er i opstartsfasen af klyngeintiativet. Der er ingen tvivl om, at der er en styrkeposition (en klynge). Men vi skal have analyseret den grundigere, have strategien på plads, udbygget det erhvervsmæssige lederskab og have afstemt grænseflader til andre initiativer.

Er der nogle særlige samarbejdspartnere i søger?

Lige nu er der fokus på analyse, kortlægning, organisering og bygge erhvervsmæssigt momentum bag initiativet. Indenfor nogle måneder kommer vi til at være mere udadvendte og søge efter potentielle samarbejder – nationalt og internationalt. Vi ser et stort potentiale i samarbejde med klynger indenfor især energi, pharma, materialer og fødevarer, hvor biobaserede produkter i stigende grad vinder indpas.