DKUK
REG X søger danske klynger til europæisk pilotprojekt

06/11/10

REG X søger danske klynger til europæisk pilotprojekt

I samarbejde med vores østrigske partner, Clusterland Upper Austria, er REG X som en del af et EU projekt ved at skabe en kommunikationsplatform for europæiske klynger. Meningen med projektet er, at europæiske klynger skal kunne finde hinanden og derigennem muliggøre samarbejde og udveksling af erfaringer og inspiration.

Danmark har nu fået tilbudt at være en del af pilotprojektet, hvor vi skal have afdækket mulighederne og potentialet for sådan en kommunikationsplatform. Det, som vi skal have undersøgt, er, om danske klynger har interesse i at samarbejde og udveksle erfaring med andre klynger i EU? Hvordan finder man hinanden? Og hvilken information har man helt konkret behov for, når man leder efter udenlandske samarbejdspartnere?

For at kunne deltage i dette pilotprojekt skal vi have fundet mindst 10 danske klynger, som ønsker at deltage. Det, der kræves, er, at hver klynge besvarer et spørgeskema, som på nuværende tidspunkt er under udvikling. Vi forventer, at besvarelse ca. vil komme til at tage 20 min. Vi søger derfor klynger, som er interesseret i at bidrage til projektet ved at besvare spørgeskemaet, således vi kan få Danmark på det europæiske klyngekort. Hvis du står for en klynge, som gerne vil deltage i pilotprojektet, er du mere end velkomne til at skrive en mail til Susanne Kølleskov fra REG X på susanne@noSpamregx.dk .

Pilotprojektet og de danske klynger vil sammen med deltagende klynger fra få andre lande blive præsenteret på European Cluster Conference 2010, som finder sted i Bruxelles d. 29. september til 1. oktober 2010. Konferencen, som REG X er med til at arrangere, er for øvrigt også åben for danske klyngepraktikere, hvor der blandt andet er arrangeret en dag specielt for klyngefacilitatorer. På denne dag vil der for øvrigt også blive uddelt en ”Cluster Manager of the Year Award”. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her