Master Class om Open Innovation

11/24/10

Master Class om Open Innovation

Den 10. november 2010 kl. 16-18 satte REG X fokus på temaet Open Innovation ved den første Master Class for virksomheder i klynger. Arrangementet fandt sted i Spinderihallerne i Vejle. Innovationseksperten Stefan Lindegaard var med til at sætte rammen for dagen og den efterfølgende diskussion om de muligheder og faldgrupper, der er forbundet ved at indgå i innovationsalliancer mellem virksomheder.

Open Innovation er en nødvendighed for danske virksomheder

 ”Mange danske virksomheder er arrogante og ignorerer omverdenen. Hvis ikke de lærer at åbne op, vil de ikke kunne modstå det globale konkurrencepres” siger innovationsekspert, Stefan Lindegaard.

Denne markante udmelding sker på baggrund af den globale konkurrence, som tvinger danske virksomheder til at føre nye produkter og services på markedet stadig hurtigere. For at dette kan lykkes, er virksomhederne i følge Stefan Lindegaard nødt til at åbne deres innovationsafdelinger op og samarbejde med eksterne parter.

Open Innovation til debat

Nogle af de spørgsmål som blev drøftet på den første Master Class var bl.a.: Hvad betyder begrebet open innovation? Er open innovation kun for store virksomheder? Og hvordan arbejder man helt konkret med open innovation i sin virksomhed?  Der blev ikke fundet nogle entydige svar herpå, men tillid til samarbejdspartnere og brugen af virtuelle platforme i innovationsprocessen blev fremhævet som vigtige faktorer, som kan være med til at bygge bro mellem interne og eksterne ressourcer i virksomhederne.

Master class’en i Vejle var den første i rækken af Master Classes for virksomheder i klynger. Formålet med REG X´ Master Classes er at udbrede kendskabet til de synergier og fordele, der opstår ved at indgå i klyngesamarbejde.

Den næste Master Class finder sted i foråret 2011. Datoen annonceres på REG X´ hjemmeside www.regx.dk