Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer

05/05/10

Kick-off af Danmarks nye Netværk for Klyngefacilitatorer

REG X kickstartede d. 5. maj 2010 det nye danske Netværk for Klyngefacilitatorer. Dagen var faciliteret af Mark Patterson fra NetworkAcademy.com. Her satte vi fokus på netværkets betydning og muligheder.

Deltagerne blev bl.a. udfordret med Netværks Bingo, hvor deltagernes mødtes på kryds og tværs og flere praktiske eksempler blev fortalt og diskuteret.

Vil du læse mere om dagen, så hent referatet her

 

Hvad ønsker vi af netværket?
Formålet er at etablere og drive et netværk for danske klyngefacilitatorer, der sikrer videndeling på tværs af de danske klynger. Vi ønsker, at netværket bidrager til at skabe vækst i de danske klynger igennem uddannelse, inspiration og matchmaking mellem danske og udenlandske klyngeaktører.  

  

Kender du klyngefacilitatorer, der bør deltage?
Allerede nu er vi ca. 40 i netværket, og det er hensigten, at netværket udbygges endnu mere. Kender du nogen, som bør deltage, så skriv til louise@noSpamregx.dk.  

 

Næste møde afholdes i oktober 2010 (dato og sted følger).

Billeder fra dagen