Hvordan måler man performance for en klyngeorganisation?

Hvordan måler man performance for en klyngeorganisation?

Kompetenznetze i Tyskland – en national platform for de tyske klynger – er langt fremme, når det drejer sig om at måle performance for de tyske klyngeorganisationer. I EU er man interesseret i den tyske model og undersøger i disse år, om modellen kan bruges til at identificere de europæiske klyngeorganisationer, der klarer sig bedst. Men virker modellen? Vi har testet den på 4 danske klyngeorganisationer: IT Öresund, Øresund Food Network, Robocluster og BrainsBusiness i Nordjylland.

Resultaterne viser, at de danske klynger klarer sig godt i sammenligning med de tyske, og at modellen med nogle modifikationer kan bruges på de danske klyngeorganisationer. Modellen bliver nu opdateret, og vi forventer, at Kompetenznetze Deutschland vil lade flere danske klyngeorganisationer deltage i benchmarkingen sidst på året.