REG X lukker 1. juli 2014

REG X lukker 1. juli 2014

De sidste 5 år har REG X været med til at sætte de danske klynger på den erhvervspolitiske dagsorden, udbrede forståelsen af hvad klynger er, og hvordan man arbejder med med klynger samt udviklet nye typer af klyngeanalyser. Det arbejde er nu færdigt, og vi giver stafetten videre til Netmatch, som har vundet udbuddet på at drive den national supportfunktion for klynger ”Cluster Excellence Denmark”.

Vi har været på en spændende rejse med mange af jer,som arbejder med klynger, og det har været udfordrende og berigende. Da vi startede i 2009 var der ikke mange, der vidste, hvad klynger var. I dag er klyngebegrebet allemands eje. På nationalt, regionalt og kommunalt plan drøfter man klynger, og hvordan man kan arbejde med at udvikle de danske klynger. Og vi har fået en national klynge- og netværksstrategi for Danmark. Der er sket meget.

Vi er utrolig stolte af det arbejde, vi har lavet, og de resultater vi har opnået. Vi har samarbejdet med verdens førende klynge- og innovationseksperter, med nogle af verdens bedste universiteter og business schools, med mange udenlandske klynger og store globale virksomheder. Mere end 150 samarbejdspartnere fra ind- og udland er det blevet til. De mange samarbejdspartnere har bidraget til, at REG X og de danske klynger hurtigt blev kendt i- og uden for Danmarks grænser. Resultatet heraf er, at vi har fået etableret et fantastisk internationalt netværk, som de danske klyngeaktører kan drage nytte af i de kommende år.

Hvordan ser vi udviklingen af klyngeområdet i Danmark i de kommende år?


I de kommende år vil vi i Danmark formegentlig se en konsolidering af de danske klynger. Flere klynger vil indlede strategiske samarbejder eller fusionere, som vi senest har set med CLEAN. Det ser vi som en positiv udvikling, da det synliggør de danske klynger overfor udlandet – men også fordi det giver nogle spændende muligheder for de klynger, som ikke er så langt fremme i deres udvikling.

På regionalt plan må vi forvente, at regionerne, som en del af deres smart specialiserings strategier, indgår i flere strategiske samarbejder om klynger. Regionerne vil formegentligt også engagere sig mere aktivt, end det har været tilfældet tidligere. Region Midt, Region Syddanmark og Region Sjælland har taget de første skridt i den retning, og det bliver spændende at følge udviklingen af de strategiske regionale klyngesamarbejder.
 
En særlig udfordring for klyngerne – og særligt klyngelederne - bliver at sikre værdi for klyngernes medlemmer og understøtte innovationsaktiviteten og vækstiværksætterne i klyngerne. Der er stadig alt for få eksempler på gode strategiske innovationsprojekter mellem klyngeaktørerne. Mange innovationsprojekter ender som pilotprojekter og bliver ikke kommercialiseret.  Og større etablerede virksomheder udnytter ikke det potentiale, der er i at samarbejde med iværksætterne. De udfordringer skal adresseres i de kommende år. Og her får klyngelederne et stort ansvar og en ny opgaveportefølje.

En anden vigtig udfordring bliver at få en langt bedre forståelse for, hvordan universiteterne kan bidrage til udvikling af klyngerne. Og hvornår det giver mening for universiteterne at deltage i et klyngesamarbejde. Og samtidig er der behov for at udvikle modeller for, hvordan samarbejde mellem de etablerede flagskibe i klyngerne kan påtage sig et vækstansvar i forhold til klyngernes iværksætterne. REG X skrev i april en kronik om, hvordan Danmark kan blive foregangsland inden for innovative klynger. Den kan du læse HER.

Endelig tror vi på, at der er behov for at revurdere den måde, man tænker på certificering af de danske klynger. Danmark er det land, der har flest guldklynger pr. indbygger. Er det godt eller skidt? Og hvad betyder det for de mange klynger, som er på vej? Og hvad kommer efter guld?

Det er en spændende periode, som de danske klyngeaktører står overfor.

Stor tak!


Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort TAK for al den støtte og de positive tilkendegivelser, som vi har fået igennem årene. Tak til alle jer som åbnede op, inspirerede os og udfordrede os. I har holdt os på mærkerne og sikret, at vi gik efter det absolut højeste niveau i de aktiviteter, vi satte i gang. Også tak til alle jer, der har investeret tid og penge i os. Vi kunne ikke have skabt de resultater, som vi har opnået, hvis det ikke havde været for jeres støtte og engagement. Afslutningsvis en særlig tak til Region Syddanmark og Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, som  har haft troen på os, og som har givet os de rammer, som har været nødvendig for at skabe nogle gode resultater.

Nu trækker vi stikket hen over sommeren, hvorefter vi tager stilling til, hvilke nye spændende muligheder vi skal kaste os over.

God vind til alle de danske klygeaktører og rigtig god sommer.

De bedste hilsner
Lotte, Glenda, Sofie og Louise