DKUK
Lean Energy Cluster

Fremtidens klynger skal være større og stærkere

Lean Energy Cluster er en klynge med vokseværk og store ambitioner for fremtiden. Preben Birr-Pedersen fortæller her om, hvordan han mener, de danske klynger ser ud i fremtiden, og de krav der stilles til de danske klyngeorganisationer for at understøtte klyngernes vækst.

Større og globalt konkurrencedygtige klynger

 -Jeg mener, at fremtidens klynger skal være både større og stærkere.  Det nytter ikke noget, at alle regioner har deres egne små klynger, der agerer på egen hånd og i konkurrence med hinanden. Virksomhederne lader sig ikke begrænse af kommunegrænser. I stedet bør flere danske klynger og netværk samarbejde og måske fusionere for at opnå større national og global gennemslagskraft og synlighed. Det vil kræve, at også regionerne bliver bedre til at samarbejde og til at se klyngerne i en større helhed end alene den regionale. Jeg mener, at klyngerne godt kan have mindre lokale netværk, der bygger på regionernes smart specialisering, men de skal samles under én hat og ét navn, for at det giver den erhvervsmæssige tyngde, som flytter noget globalt.

- Vi har selv indgået et strategisk samarbejde med Copenhagen Cleantech Cluster, og vi arbejder målrettet med at fusionere vores to klynger til én. Det vil give stor værdi for begge klyngeorganisationer, da vores medlemmer vil få et langt større netværk og vi vil kunne tilbyde dem flere services og muligheder for samarbejder. Vi kan lave større strategiske projekter, som kan skubbe på den globale dagsorden. Det er jo det klynger skal.

Fra komponent- til systemeksport

- En anden ting, som jeg mener, vi skal være opmærksomme på i fremtiden, er, at klyngeorganisationerne i højere grad skal fokusere på systemeksport som en del af deres internationaliseringsindsats. Det skal ses i lyset af, at det i dag er svært for små virksomheder at tage ud på de store udenlandske markeder og sælger enkeltkomponenter. Fremtiden peger på, at efterspørgslen efter systemløsninger bliver større. Det skal vi som klyngesekretariater hjælpe virksomhederne med at forstå og vi skal facilitere de samarbejder, der kan skabe sådanne løsninger. Det vil løfte de enkelte virksomheder og klyngen som helhed.

-Hos Lean Energy Cluster har vi f.eks. oprettet en afdeling for  systemeksport, hvor vi sammen med en leadvirksomhed tager ud på de internationale markeder og på vegne af klyngen byder ind med systemløsninger. Det har for os fungeret rigtigt godt, da små virksomheder kommer med i slipstrømmen på de større leadvirksomheder og indirekte får adgang til nye markeder.

Vi har brug for kompetencer til at kunne facilitere udviklingen af komplekse løsninger

-En ny national supportfunktion skal også kunne understøtte udviklingen af de globalt førende klynger i Danmark. Det stiller krav om, at vi i Danmark har den nyeste viden om klyngeudvikling og et kompetenceløft med fokus på at klyngeorganisationerne i vores liga bliver bedre rustet til at facilitere arbejdet med at udvikle komplekse løsninger i klyngerne. Der er en ny måde at arbejde på, og det er afgørende, at vi har den rette viden for at lykkedes med vores fremtidige indsats. 

Preben Birr Pedersen, Direktør før Lean Energy Cluster