DKUK
CLEAN vil styrke grøn vækst

CLEAN vil styrke grøn vækst

Fra højre: Anders Eldrup, Formand CLEAN samt Jørgen Mads Clausen, Næstformand CLEAN. Billedet er taget ved generalforsamlingen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster den 9. maj 2014. (Kilde: CLEAN)

I maj så den nye danske cleantech-klynge CLEAN dagens lys. CLEAN er resultatet af en fusion mellem klyngerne Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Målet med den nye klynge er at udvikle nye grønne løsninger, der kan generere eksportindtægter til danske virksomheder.

Med godt 170 medlemmer bliver CLEAN Danmarks stærkeste og største klynge inden for cleantech. CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Organisationen bygger bl.a. på års erfaring i at eksportere integrerede danske løsninger, der imødegår klima- og miljømæssige samfundsudfordringer.

"Danmark og København bliver betragtet som grønne frontløbere verden over, og vi har en stor eksport af grønne teknologier og løsninger. Med etableringen af CLEAN vil vi sikre, at Danmark bevarer sin stærke position på det grønne område. Det vil vi bl.a. gøre ved at understøtte eksporten af integrerede, grønne løsninger til de mange internationale byer og regioner, der lige nu oplever store udfordringer inden for klima-, energi- og miljøområdet", siger Anders Eldrup, formand for CLEAN.

Next step

De to organisationer bag den nye klynge CLEAN har et stort strategisk arbejde foran sig. Rammen for den nye klynge er skabt, men nu skal billedet males, og her opfordrer de nu medlemmerne til byde ind i selve strategiprocessen for den nye klynge med deres input. I løbet af efteråret vil klyngen på en større event lancere en ny forretningsstrategi, en helt ny imageplatform samt en ny hjemmeside.

CLEAN's hovedfokus

CLEAN vil understøtte den fremtidige vækst via aktiviteter inden for følgende fire hovedområder:

  • Innovation og teknologiudvikling i små og mellemstore cleantech-virksomheder.
    CLEANs medlemmer får adgang til fagspecifikke netværk inden for cleantech-området. De bliver opdateret med viden om nye markedsmuligheder. De får adgang til et stærkt forretningssamarbejde på tværs af brancher og faglige skel, hvor de kan udvikle fælles projekter eller sparre med hinanden. Samtidig får medlemmerne hjælp til at søge til at søge projektfinansiering og finde nye partnere til projekter.
  • Nye grønne løsninger, der imødegår klima- og miljømæssige samfundsudfordringer.
    CLEANs medlemmer får mulighed for at deltage i større projekter og konsortier, der udvikler og implementerer energi- og miljøløsninger, der løser større samfundsudfordringer.
  • Internationalt fokus på dansk cleantech ved at fremme eksport af samlede systemløsninger.
    CLEANs medlemmer får adgang til internationale projekter og partnere, herunder fælles integrerede løsninger inden for eks. vand og fjernvarme. Energieffektivitet og optimeret ressourceanvendelse spiller en central rolle i løsningerne.
  • Uddannelse, forskning, iværksætteri samt test og demonstration. CLEANs medlemmer får tilbud om efter- og videre¬uddannelse, så de bl.a. kan være ambassadører for nye energi- og miljørigtige teknologier og løsninger. De får adgang til kvalificeret arbejdskraft, hjælp til iværksætteri samt mulighed for at benytte test- og demonstrationsfaciliteter.