DKUK
Blue Ocean Robotics

Stærke økosystemer i klynger er afgørende for vores fremtidige kommercielle succes

Blue Ocean Robotics i Odense blev etableret i 2013 af Claus Risager fra Teknologisk Institut, Rune Klausen Larsen som er medstifter af RoboCluster, og John Erland Østergaard, som kom fra et professorat på SDU inden for fysik. Virksomheden arbejder med at tilpasse og udvikle robotter til mange forskellige brancher bl.a. sundheds-, undervisnings-, og industrisektoren. Klyngesamarbejde ligger virksomheden meget nær og den er medlem af klyngeorganisationerne Welfare Tech og RoboCluster.

Vi har talt med Sabina Kethelz, som er ansat som innovations- og iværksætterekspert. Hun fortæller her, hvad en iværksættervirksomhed som Blue Ocean Robotics får ud af at være med i en stærk klynge og de forventninger, som virksomheden har til de klyngeorganisationer, de er medlem af.

Vores forretning bygger på klyngesamarbejde i stærke økosystemer

-I klyngerne foregår samarbejde mellem virksomheder, og mellem virksomheder og andre aktører som videninstitutioner, offentlige aktører, og investorer på kryds og tværs, og der kan opstå nogle spændende strategiske alliancer med f.eks.  offentlige parter, videnmiljøer og andre virksomheder. For en virkomhed som vores, er Welfare Tech og Robocluster en god indgangsvinkel til at komme tæt på markedet og brugerne, hvilket er utroligt vigtigt for os i forhold til vores forretningsmodel og for af robotteknologi inden for alle de områder, vi arbejder med. Vi lever af de samarbejder, der opstår i klyngerne, da det er her, vi henter viden og finder samarbejdspartnere.  

-At være placeret i en stærk klynge med et stærkt økosystem, og hvor der er mange stærke samarbejder, er helt essentielt for os, da vores forretning er bygget op omkring det afkast, klyngesamarbejdet giver.

Vi har brug for, at klyngeorganisationerne er dealmakers – også  i udlandet

- I fremtiden skal vi øge vores internationale aktiviteter og finde de rigtige markeder i udlandet. Det betyder, at vi skal  tættere på de internationale klyngers økosystemer, for vi vil være til stede i de stærke økosystemer og tappe ind i de ressourcer, der er til stede der. Det er det, som skaber værdi for os.
 
- Vi har brug for, at klyngeorganisationer som bl.a. Welfare Tech og Robocluster skal hjælpe os med at linke op til samarbejdspartnere i udlandet. De skal kende til stærke klynger og stærke økosystemer, være fysisk til stede i de vigtigste internationale økosystemer og vide hvad der foregår. Klyngeorganisationerne skal arbejde hen mod at blive dealmakers  i de vigtige globale økosystemer På den måde vil de få specialistviden om, hvor det giver mening at være internationalt, og det vil i den grad være en stor hjælp for os som virksomhed.