DKUK
Aalborg Universitet

Stærke, lokale økosystemer er fremtiden – og der vil vi være til stede!

Aalborg Universitet har spillet en aktiv rolle for de nordjyske klynger og har også selv været med til at udvikle og understøtte klynger og netværk. Vi har talt med direktør for Det Tekniske/Naturvidenskabelige Fakultet samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Niels Maarbjerg Olesen om hans syn på fremtidens klynger og hvilken rolle han ser AAU skal spille.

- Vores samarbejde med virksomheder har en utrolig stor værdi for os. Det er igennem tætte erhvervssamarbejder at vi kan få universitetets viden og forskning ud og spille. Oftest er det en win-win, hvor vi får brugbart realtime data fra virksomheder, og de får den nyeste viden på et specifikt område fra os.

- Dette er også grunden til, at vi har været meget aktive i de lokale klynger og netværk, der findes i region Nordjylland. Vi har faciliteret en række af dem og haft mere end 2500 aktive virksomheder i vores netværk. Vi har dog nedskaleret på en del af dem, da det kræver mange ressourcer at drive et netværk succesfuldt og skabe fundamentet for en win-win.

Vi er engageret i lokale klynger og netværk

- På AAU vi går meget ind for de lokale klynger og netværk, som er stærkt forankrede. Det er dem, som vi føler ejerskab for, og dem som vi engagerer os i. Jeg tror på, at det er de små, lokale økosystemer, der skal løse samfundets udfordringer, fordi her har man tillid og commitment til hinanden. Værdien i klyngesamarbejde er jo netop den nærhed og de relationer, der er mellem menneskerne. Man mødes f.eks.  i kantinen eller til i den lokale golfklub, og det at man kender hinanden, kender hinandens omverden og ofte deler den samme brændende platform gør, at man åbner op over for hinanden, er engageret og derigennem kan udveksle værdifuld viden og udvikle nyt sammen.

- Når det er sagt, så eksisterer de lokale økosystemer selvfølgelig ikke i et lukket system, da de også interagerer med regionale, nationale eller globale økosystemer. Der vil være forskellige opgaver, der udføres på de forskellige niveauer, men vi mener, at værdien for alvor skabes på det lokale niveau .

Fremtidens klynger skal være selvregulerende økosystemer

- Jeg mener ikke, at de nationale klynger har det, der skal til – nemlig det nære og den lokale sjæl. Virksomhederne bliver sat af, når det bliver for stort og uvedkommende. I fremtiden mener jeg derfor, at vi skal passe på med, at klynger ikke blive institutioner uden reel forankring hos virksomhederne. De skal ikke nødvendigvis blive store og nationale klynger og de skal ikke blive et mål i sig selv, der hele tiden kæmper for overlevelse og finansiering.
Vi skal huske på, at klynger i deres naturlige form er  levende mekanismer og organismer. De skal være selvregulerende økosystemer, og det er  de økosystemer, som vi meget gerne vil være en naturlig del af.