DKUK
Symbiose Center – En klynge på Sjælland til gavn for virksomheders vækst og miljøet

Symbiose Center – En klynge på Sjælland til gavn for virksomheders vækst og miljøet

Lisbeth Randers er Udviklings- og projektchef i Kalundborg Kommunes Udviklingsstab, som ud over at drive projekter som Smart City Kalundborg og Symbiose Center også faciliterer foreningen Kalundborg Symbiose. Lisbeth har en lang erfaring inden for projektledelse, udvikling samt offentlig-private samarbejder.

 

1. Hvad er Symbiose Center?

Symbiose Center er etableret som et samarbejde mellem de tre nordvestsjællandske kommuner Odsherred, Holbæk og Kalundborg og er finansieret af Region Sjælland og EU.

Formålet med Symbiose Center er, at vi udbreder industrielle symbioser til virksomhederne i de deltagende kommuner og til hele Region Sjælland med udgangspunkt i de mere end 40 års erfaring, som Kalundborg har med industrielle symbioser.

Industrielle symbioser handler om at dele ressourcer og restfraktioner samt at genanvende energi, vand og materialer. Værdien ligger i, at virksomhederne udveksler en række ressourcer, biprodukter og spildstrømme, til glæde og gavn for både virksomhedernes økonomi og miljøet

 

Symbiose Center arbejder med to hovedtyper af industrielle symbioser:

 

  • Klassiske industrielle symbioser, hvor én virksomheds spildstrøm bliver til en anden virksomheds ressource. Denne type industriel symbiose forudsætter typisk relativt store virksomheder, der ligger relativt geografisk tæt på hinanden.
  • 'Mange bække små' - eller generiske industrielle symbioser hvor mange mindre virksomheders ensartede spildstrømme bliver til ressource hos en anden virksomhed. Denne form for symbiose er i høj grad relevant i det område Symbiose Center dækker, hvor virksomhedsstrukturen netop er præget af mange små og mindre virksomheder.

Vores primære opgave er at screene for og formidle viden omkring industrielle symbioser i Region Sjælland. Vi tilbyder virksomhederne at screene strømme ind i og ud af virksomhederne for at identificere potentielle industrielle symbioser. Vi ved af erfaring, at igangsættelse af nye symbioser oftest kræver en faciliterende enhed. Når vi finder et match, sætter vi virksomhederne i kontakt med hinanden og vi faciliterer processen med at danne en symbiose.

Med det store og stadig stigende fokus på industrielle symbioser hos myndigheder og virksomheder over hele verden er der stor interesse for det, der sker i Kalundborg. Særligt fra Kina og lande i Asien. Men vi ser også, at danske interesseorganisationer og erhvervsliv er blevet opmærksomme på mulighederne for gevinst på bundlinjen ved at samarbejde i industrielle symbioser. For at imødekomme den store opmærksomhed er Symbiose Centret derfor blevet et besøgscenter for gæster til Kalundborg Symbiose. Alene i 2013 fik centeret 50 besøg.


Endelig har vi været med til at udviklet en symbioseuddannelse sammen med et privat konsulentfirma. På uddannelsen kan virksomheder få indsigt i, hvad der skal til for at etablere symbiosesamarbejder.


2. Hvem har taget initiativ?

Symbiose Center blev oprettet i 2011, som et samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner.


Centret har sine rødder i Kalundborg Symbiose, som har eksisteret i mere end 40 år. I begyndelsen deltog kun to lokale virksomheder, hvor direktørerne tog initiativ til Kalundborg Symbiose-samarbejdet. Igennem de følgende år blev den gode ide kendt af flere virksomheder, som gik med i samarbejdet, og klyngen udviklede sig. I dag er 8 partnere med i samarbejdet.


3. Hvad forventer I af  Symbiose Center?

Symbiose Center forventer at kunne etablere en række nye industrielle symbioser i såvel kommunerne Odsherred, Holbæk og Kalundborg som i resten af Region Sjælland. Flere symbioser er allerede nu på vej.


4. Hvor langt er i lige pt?

Centeret har opnået en position som Region Sjællands centrum for viden om udvikling af industrielle symbioser. Derfor var vi også en vigtig sparringspartner for Erhvervsstyrelsen i deres udvikling af initiativet Grøn Industrisymbiose, og centeret er en del af den nationale task force, som tilbyder virksomheder i hele landet hjælp til at:

  • Gennemgå ressourcestrømme for at finde potentialer for besparelser ved øget genanvendelse
  • Matche virksomheder med andre med henblik på enten at levere eller modtage restprodukter
  • Hjælpe virksomheder med at søge penge i puljen til grønne industrisymbioser


5. Hvem samarbejder I med?

Symbiose Centeret faciliterer Kalundborg Symbiose og benytter sig af den store kompetence hos virksomhederne i symbiosen. Desuden samarbejder vi med en række leverandører som rådgivende ingeniørfirmaer, regionale aktører, videncentre og universiteterne RUC, DTU, Aalborg og CBS.


Statements:
”Symbiose-ideen løser mange væsentlige problemer samtidig, nemlig kravene om miljøbevarelse og kravet om økonomisk vækst” Søren Carlsen, direktør Novozymes A/S

”Kalundborg Kommune understøtter bæredygtighed og klimavenlig teknologi på vejen mod sit mål om at være Danmarks grønne kommune i 2020” Michel van der Linden,  teknik- og udviklingsdirektør hos Kalundborg Kommune.

 

Links:
www.symbiosecenter.dk
www.symbiois.dk
www.groenomstilling.dk