DKUK
REG X deler erfaringer med EU kommissionen omkring klyngesamarbejde på tværs af grænser

REG X deler erfaringer med EU kommissionen omkring klyngesamarbejde på tværs af grænser

Hvordan skaber man relationer og fælles projektideer mellem klynger på tværs af landegrænser? Og hvad er driverne og barriererne for grænseoverskridende klyngesamarbejde? Det var nogle af de spørgsmål, som EU kommissionen var interesserede i at høre mere om, da de aflagde REG X besøg i januar.

REG X har arbejdet med internationalisering af klynger og satte i 2011-2013 fokus på grænseoverskridende klyngesamarbejde mellem syddanske og nordtyske klynger. Det gjorde vi i samarbejde med det tyske erhvervs- og teknologifremmekontor WTSH i ”InTra-Net” projektet, hvor målet var at skabe relationer og initiere fælles innovationsprojekter mellem grænseregionens klynger.

Projektet endte ud i flere konkrete prokektideer. Bl.a. kom et samarbejde op at stå med danske Stålcentrum og den tyske fødevareklynge KNE, der handlede om fødevaresikkerhed og hygiejnisk design. Også AluCluster og den tyske vindmølleklynge CEwind fandt sammen og skabte en ide om at udvikle  letvægtsvindmøllevinger.

Internationalisering af klynger er afgørende for virksomheders globale konkurrenceevne og er et område, hvor REG X også fremover vil arbejde til gavn for de danske klynger.

Se film om projektet herunder.