DKUK
Hub North klyngen i nordjylland samler leverandører til vindmølleindustrien

Hub North klyngen i nordjylland samler leverandører til vindmølleindustrien

 

Henrik Wadmann har siden 2011 været projektleder i klyngen Hub North. Han er uddannet skibsmontør og ingeniør i produktion, ligesom han har taget en HD i organisation og en MBA i strategisk ledelse. Gennem karrieren har han været ansat hos Grundfos, Danfoss og Vestas og haft selvstændig virksomhed.

 

1. Hvad er Hub North?


Hub North er en klynge, der siden ultimo 2010 har samlet leverandører og underleverandører til vindmølleindustrien. Vores formål er at udvikle og styrke den danske vindmølleindustri ved:

  • At skabe et permanent og forpligtende erhvervsnetværk
  • At styrke forudsætningerne for vækst via samarbejde, innovation og kompetenceudvikling
  • At skabe en beskæftigelsesmæssig effekt
  • At skabe grundlaget for at gøre vindenergi til et nordjysk fyrtårn erhvervsmæssigt og vidensmæssigt

Det nordlige Danmark har 80 aktive virksomheder indenfor vindmølleindustrien, verdens største vingefabrik, testcenter og rigeligt med arealer. Det gør landsdelen til landets mest oplagte klynge af virksomheder og forskningscentre med vindenergi som omdrejningspunkt.

Selvom Hub North har som mål at synliggøre, forene, udvikle og styrke den nordjyske vindmølleindustri, skal klyngen samtidig ses som en integreret del af den danske vindmølleindustri og i videst mulige omfang lægge op til samarbejde på tværs af landsdelene.

Virksomhederne i netværket samarbejder ved at kende og udnytte hinandens kompetencer. Men det er også vigtigt for at os, at andre kender vores medlemmer. Vi har derfor udviklet en interaktiv værdikæde, hvor interesserede nemt kan navigere rundt og finde netop de virksomheder, der måtte være relevante. Prøv den interaktive værdikæde HER.

Udover virksomhederne har vi også nogle stærke videninstitutioner i området, hvilket er vigtig for nyudviklingen i klyngen. Aalborg Universitet er således storleverandører af ingeniører og forskere indenfor vindenergi og vedvarende energi generelt. Tech College og andre læreanstalter tager sig af uddannelsen af den øvrige nødvendige arbejdskraft til det nordjyske kraftcenter indenfor vindenergi.


2. Hvem har taget initiativ?


Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark og Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling udgør netværkets bagland.
 

3. Hvad forventer I af Hub North?


Vores forventninger er forsat at varetage den nordjyske vindmølleindustris interesser. Målet er at skabe grundlag for at udvikle eksisterende virksomheder og tiltrække udenlandske investorer og virksomheder og dermed være med til at skabe fremtidens arbejdspladser.

Mere konkret ønsker vi at få skabt et behov hos virksomheder for vores service, hvor HubNorth bliver det nordjyske samlingspunkt for underleverandører til vindmøllebranchen.

Vores ambition er ligeledes at samle brancen, så vi står bedre overfor udenlandsk konkurrence.


4. Hvor langt er i lige pt?

I september 2013 rundede HubNorth 200 medlemmer, hvoraf halvdelen er fra Nordjylland. Medlemstilgangen er mere end fordoblet det seneste år , hvilket bekræfter, at Hub North er på rette vej.

Vi glæder os naturligvis over den store interesse for at deltage i netværket, udveksle viden og erfaringer med andre vindvirksomheder og i øvrigt benytte sig af den rådgivning, vi tilbyder. Derudover håber og tror vi, at medlemstallet kan ses som et tegn på, at den danske vindbranche er i vækst og trives godt nok til, at der også er overskud til at fokusere på produktudvikling, udvidelser og innovation.


5. Er der nogle særlige samarbejdspartnere I søger?

Vi søger et bredere samarbejde med brancheorganisationen Vindindustri, hvilket vi er i gang med. Vi har allerede en samarbejdsaftale med offshoreenergy.dk, hvor vi samler danske underleverandører til vindmølleindustrien. Læs mere om samarbejdsaftalen med Offshoreenergy.dk HER .  Men derudover har vi allerede et godt samarbejde med relevante aktører, og dette netværk har vi stort fokus på at gøre brug af. 

Bemærk: Hub North afholder stort event for den danske vindmøllebranche d. 2. juni

Mandag den 2. juni 2014 afholder Hub North, Vindmølleindustrien, Offshoreenergy.dk og Aalborg Universitet i fællesskab et stort arrangement i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Temaet bliver Wind Industry – How to stay competetive og sætter fokus på, hvordan den danske vindmøllebranche bliver mere konkurrencedygtig over for udlandet.


Følg løbende med på Hub North’s hjemmeside for mere info: www.hubnorth.dk