DKUK
Capital of Children: ”Vi vil være et internationalt centrum for leg, læring og kreativitet”

Capital of Children: ”Vi vil være et internationalt centrum for leg, læring og kreativitet”

Hvad er Capital of Children?

Capital of Children er visionen om at skabe et internationalt mødested for virksomheder, organisationer og andre, som arbejder i krydsfeltet ”leg, læring og kreativitet”.


Billund skal udvikles til en by i børnehøjde. Vi nytænker slet og ret byen og skaber løbende et legende byrum for, om og med børn. Her skal være godt at bo for børn og deres familier. Startskuddet til byudviklingen lyder i 2014, hvor byggeriet af Billunds nye landmærke går i gang, nemlig LEGO® Huset. LEGO Fonden er bygherre, og Bjarke Ingels Group (BIG) er i samarbejde med Ralph Appelbaum Associates (RAA) arkitekter. LEGO Huset bliver et oplevelsescenter og kommer til at ligge lige i centrum. Når det står færdigt i 2016 er planen, at resten af bymidten skal komplementere bygningen med udendørs læringsmiljøer, parkområder og handelsliv.

Capital of Children’s logo symboliserer vækst og en skyline, som er en hovedstad værdig. Logoet forener buerne og den blå farve fra Billund Kommunes våbenskjold med den røde farve fra LEGO.

Billund Kommune er ved at planlægge boligområdet ”Børnenes Kvarter” i Capital of Children. Her designer vi i samarbejde med børn og tilflyttere et helt nyt drømmekvarter. Et kvarter hvor alt er tilladt! Lige fra specialbyggede huse, trampolin-stier og kæmpeblomster til interaktive legepladser – kun fantasien sætter grænser! Sammen med en lang række andre tiltag, herunder en særlig indsats for at byde expats velkommen, gør vi Billund til en særdeles attraktiv by at slå sig ned i som familie. Vi skaber dermed en naturlig synergi mellem byen, indbyggerne og virksomhederne.


Udover den ambitiøse byudvikling vil vi bygge videre på de lokale og regionale styrker inden for leg, læring og kreativitet i det lokale erhvervsliv. Med LEGO som vækstmotor, kort afstand til nogle af de bedste videninstitutioner i Danmark, og en god infrastruktur med udvidede motortrafikveje og en international lufthavn lige på dørtrinnet, vil vi give næring til den underskov af innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere), som ligger i Billund Kommune. Revisions- og rådgivningsfirmaet EY kårede Billund som årets vækstkommune i 2012, dvs. den kommune i Danmark som har flest vækstvirksomheder per indbygger. Og Dansk Industri kårede for nylig Billund Kommune til at have det 5. bedste erhvervsklima ud af landets 98 kommuner. Så vi har virkelig et stærkt udgangspunkt!


Capital of Children arbejder for, at videreudvikle disse styrker ved målrettet at tiltrække relevante erhvervsaktiviteter til byen, og ved at skabe netværk og partnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner. Og ikke mindst skabe optimale livsbetingelser for virksomhederne og deres medarbejdere.

Hvem har taget initiativ?

Billund Kommune og LEGO Fonden indgik i 2012 et offentlig-privat partnerskab om Capital of Children og grundlagde samtidig udviklingsselskabet Capital of Children Company til at stå i spidsen for byudviklingen og de erhvervsrettede aktiviteter.

Hvad forventer I jer af Capital of Children?

Vi mener, at en spændende by og et interessant kulturliv er en forudsætning for at tiltrække kompetente medarbejdere og dermed virksomheder. Vi har allerede godt gang i byudviklingen og er ved at så frø til nogle kulturelle traditioner, som vil vare ved i mange år.

På sigt er det vores ambition, at vi skal være et anerkendt center for viden og forskning inden for leg, læring og kreativitet. Det er her virksomheder skal møde forskningsverdenen og skabe og udvikle nye samarbejder inden for leg, læring og kreativitet – til gavn for byen og regionen, erhvervslivet og ikke mindst børn i hele verden.

Det er vores klare fornemmelse at leg, læring og kreativitet står over for en eksplosiv vækst. Vi tør sætte en dagsorden og tage lederskab, og kan det være mere oplagt, end at det sker i Billund – Børnenes Hovedstad?

Hvor langt er I kommet?

Capital of Children er blot to år gammel, så vi er stadig ved at finde os til rette. At udvikle Billund som Børnenes Hovedstad er en vision, som ikke har nogen slutdato. Der vil altid være mere at bygge videre på.

Byudviklingen går rigtig godt. Billund er ved at forandre sig, og om tre år vil vi have en inspirerende og legende bymidte, som danner de fysiske rammer for Børnenes Hovedstad.

På erhvervssiden er vi meget alsidige. Vi har både projekter i gang sammen med et konsortium af internationale virksomheder, myndigheder og videninstitutioner (triple-helix), og forskellige én-til-én partnerskaber med virksomheder og videninstitutioner.


Er der nogle særlige samarbejdspartnere I søger?

Capital of Children søger strategiske samarbejdspartnere, der på den lange bane kan være med til at understøtte og udvikle visionen. Vi vil også gerne i dialog med SMV’ere og iværksættere, som kan se sig selv som en del af Capital of Children.


Vil I lege med? 
 

Mette Thybo er adm. direktør hos Capital of Children Company (CoCC) og har mere end 14 års erfaring med strategisk udvikling, virksomhedssamarbejde og fundraising hos bl.a. Væksthus Syddanmark og Naturama.