Uddannelsesprojekt skal ruste det maritime Danmark til fremtiden

03/09/12

Uddannelsesprojekt skal ruste det maritime Danmark til fremtiden

Europas Maritime Udviklingscenter har søsat projektet ’Danmarks Maritime Klynge’, der skal løfte det maritime uddannelsesniveau i Danmark. Projektet skal blandt andet udvikle flere uddannelsestilbud på kandidatniveau samt efteruddannelsestilbud for de maritime uddannelser.

www.skibsfotografen.dk

De danske maritime uddannelser - lige fra skibskok og skibsingeniør til Executive MBA i Shipping & Logistics er efterspurgte og af høj kvalitet. Men fagene og jobbene ændrer sig, og konkurrencen fra udlandet er blevet større. For at Danmark kan blive ved med at være en af verdens førende søfartsnationer er det nødvendigt at sikre et fortsat højt niveau i den maritime arbejdsstyrkes kompetencer.

Projekt Danmarks Maritime Klynge skal netop sikre, at de maritime uddannelser opkvalificeres, så der bliver mulighed for at højne kompetenceniveauet. Udbuddet af maritime uddannelser på universitetsniveau er nemlig p.t. ret begrænsede.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er - med direktør Steen Sabinsky i spidsen - leadpartner for projektkonsortiet, som består af følgende partnere:

Copenhagen Business School - Blue MBA, Copenhagen Business School – Center for Shipping Economics and Innovation, Danske Maritime, DTU Transport, Force Technology, Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet, Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) samt Aarhus Maskinmesterskole.

Sammensætningen af uddannelsesinstitutioner samt maritime aktører giver projektet et bredt fundament og gør det samtidig lettere at samarbejde på tværs for at opgradere uddannelsesniveauet.

En stor industri
Der er god grund til at sikre, at den maritime arbejdsstyrke kan løfte opgaven i fremtiden, for dansk skibsfart er blandt verdens mest konkurrencedygtige. Cirka fem procent af verdenstonnagen – det vil sige den samlede mængde bruttoton, verdens fragtskibe kan have om bord – kontrolleres ifølge Danmarks Rederiforening af Danmark. Omkring 10 procent af verdenshandlen transporteres af danske rederier, og dansk skibsfart er den største enkeltbidragsyder til betalingsbalancen herhjemme.

Skibsfarten er desuden motor for en række andre maritime erhverv som blandt andre udstyrs- og serviceleverandører, havne, offshore vindkraft, olie og gasindvinding samt fiskeri.

Potentielle samarbejdspartnere og andre med interesse i projekt Danmarks Maritime Klynge kan kontakte projektleder Merete Vestergaard

 

EU's Maritime Dag sætter spot på EMUC
EMUC er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen til at være koordinator for en workshop om ”Maritime Clusters” på EU's Maritime Dag, som finder sted den 21.-22. maj 2012 i Göteborg, Sverige.

Workshoppen bliver holdt d. 22. maj, og vil være et samarbejde mellem tre maritime klynger; Marine South East, Region Västra Götaland og Danmarks Maritime Klynge, med EMUC som koordinator på workshoppen.

Workshoppen vil bl.a. sætte fokus på: 

• Værdien af EU's Maritime Klynger.
• Regionale maritime klynger, som støtter innovation og økonomisk vækst.
• Nye muligheder for ”Blue Growth” og de regionale maritime klyngers rolle heri.

Se mere om EU's Maritime Dag HER