DKUK
REG X udvikler og tester nye metoder for klyngeanalyser

REG X udvikler og tester nye metoder for klyngeanalyser i samarbejde med Region Midtjylland, Agro Food Park og Future Food Innovation

I både Europæiske og nationale sammenhænge anvendes ’smart’ eller ’intelligent’ specialisering i stigende grad til at retningsgive ny regional erhvervspolitik og klyngeudvikling. Intelligent specialisering refererer til regioners evne til at differentiere sig inden for erhvervsområder, der er særligt kendetegnende for deres geografiske område. En intelligent specialisering bygger på regionale styrker og potentielle udviklingsområder – det indebærer et kendskab til f.eks. hvilken unik specialisering, en region har inden for f.eks. cleantech og energi. Den intelligente specialisering skal bygge på faktabaserede og systematiske analyser af en regions komparative fordele, dvs. klyngerne.      

Derfor er REG X i samarbejde med Region Midtjylland, Agro Food Park og Future Food Innovation gået i gang med at udvikle og teste nye metoder for klyngeanalyser med udgangspunk i fødevareklyngen i Region Midtjylland. REG X har taget et første skridt i retningen af at udvikle nye former for klyngeanalyser ved at undersøge Lean Energy klyngen i Syddanmark. Dette arbejder lægger til grund for det nye samarbejdsprojekt i Region Midtjylland.