Ny kurs i EU: Klynger skal ud på de nye vækstmarkeder

Ny kurs i EU: Klynger skal ud på de nye vækstmarkeder

EU ændrer sin klyngepolitik og vil fremover i højere grad ruste klynger til at hjælpe små og mellemstore virksomheder ind på vækstmarkeder uden for Europa. Nogle klynger er allerede i gang med at hjælpe deres medlemmer ud over Europas grænser. Det gælder blandt andre Europas Maritime Udviklingscenter og Medicon Valley Alliance.

 

Europa-Kommissionen har sat en ny kurs for sin klyngepolitik. Hidtil har EU især støttet etablering af nye klynger og samarbejder på tværs af regioner og sektorer inden for Europas grænser. Men ifølge Europa-Kommissionens generaldirektorat for erhvervspolitik (DG Enterprise and Industry) vil EU fremover i højere grad støtte de europæiske klynger, som vil hjælpe deres medlemmer med at komme ind på vækstmarkeder uden for EU.

Matchmaking med klynger uden for Europa
I løbet af 2012 og 2013 vil der derfor blive inviteret til flere matchmaking-arrangementer for klynger på tværs af kontinenterne. Franske Fondation Sophia Antipolis koordinerer de næste to år sammen med østrigske Clusterland, tyske Zenit, franske ERAI og tyske INNO TSD forskellige matchmaking-arrangementer. Første gang bliver i Japan, hvor cleantech-klynger mødes i efteråret 2012.

 

EMUC
Pressefoto, EMUC

Maritim iværksætter til Singapore
Herhjemme arbejder flere klynger allerede aktivt på at få deres medlemmer med i vækstkapløbet uden for Europa. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) har blandt andet givet iværksættervirksomheden C-leanship en hånd med at få en fod inden for på det attraktive marked i Singapore.

Sammen med partneren Saab Underwater Systems har C-leanship udviklet en undervandsrobot, som kan rense bunden på store skibe, mens de ligger i havn. Jesper Højer, der er grundlægger af C-leanship, fortæller:

”Ideen fik jeg i 2008, og både undervandsrobotten og min forretningsmodel blev introduceret for en gruppe mentorer fra EMUC. Jeg brugte deres input til at justere både teknologi og forretningsplan, som jeg så endeligt testede på et møde med A.P.Møller-Mærsk”.

Klyngefacilitator Steen Sabinsky fra EMUC har hjulpet Jesper Højer med at få kontakt til samarbejdspartnere både i og uden for klyngen, og ad den vej fik C-leanship i efteråret 2011 etableret kontakt til den maritime industri i Singapore.

”Jeg fik omkring fem kontakter at begynde med, og nu har jeg et solidt netværk derovre. Singapore er et attraktivt marked, fordi der er en stor koncentration af skibe, og fordi mange beslutningstagere har slået sig ned netop der. Landet har ikke samme niveau i maritime kompetencer som Danmark, men man vil gerne tiltrække højteknologiske virksomheder og tilbyder derfor forskellige støtteordninger for maritime iværksættere”, fortæller Jesper Højer.

Ambassadører åbner døre
Også klyngen Medicon Valley Alliance (MVA) har succes med at hjælpe sine medlemmer ind på de nye vækstmarkeder. Klyngen har et formaliseret ambassadørprogram, som gør det muligt for medlemsvirksomheder at få direkte forbindelse til Life Science ’hotspots’ i hele verden. En af de såkaldte Life Science-ambassadører hedder Torsten Jepsen, og arbejder for MVA i Massachusetts, som er et af de steder i verden, der har den største regionale koncentration af virksomheder inden for biovidenskaben.

”At være Life Science-ambassadør åbner mange døre, og mit kendskab til nøglepersoner i den amerikanske Life Science-industri kan give vores medlemmer en blød landing i USA”, fortæller Torsten Jepsen.

Torsten Jepsen forklarer, at han arbejder på tre niveauer:

”På det strategiske niveau vedligeholder jeg partnerskabet mellem MVA og Life Science-klyngen MassBio i Massachusetts. MassBio har haft en vækst fra 2000-2009 på 60%, og har mere end 480 bioteknologiske virksomheder og næsten 900 nye lægemiddelspræparater i udvikling. Det er en fordel for alle parter at arbejde sammen om forskellige projekter. For de amerikanske partnere er det interessant, at de kan være med i projekter, der er finansieret af EU-midler. For MVA’s medlemmer er det interessant at indgå i projekter, der er finansieret af f.eks. National Institut of Health, Department of Defense og private amerikanske fonde.”

Det andet niveau, Torsten Jepsen arbejder på, kalder han ’platformsniveauet’. Her forsøger han på kortest mulig tid at samle så mange interessenter som muligt på tværs af landegrænser. Senest fik deltagere i arrangementet ’Nanomedicine Partnering Mission to US’ mulighed for at stifte bekendtskab med akademikere fra ni universiteter samt flere virksomheder, der arbejder med nanoteknologi.

”Det tredje niveau er individuel rådgivning, hvor jeg hjælper MVA’s medlemmer med at finde partnere, ny teknologi og kapital”, fortæller Torsten Jepsen.

Medicon Valley Alliance har foruden Torsten Jepsen i USA Thomas Jonsson tilknyttet som Life Science-ambassadør. Han dækker Kobe-Kansai i Japan og Seoul i Korea.

Med EU’s nye støttekurs skulle der fremover blive mulighed for endnu mere klyngesamarbejde på tværs af lande og kontinenter.

FAKTA

Læs mere om EU’s matchmaking-arrangementer på clustercollaboration.eu

EU’s matchmaking-arrangement i Japan til efteråret: Kontakt Nadège Bouget fra Fondation Sophia Antipolis på: bouget@noSpamsophia-antipolis.org  

Læs mere om DG Enterprise and Industry’s nye planer HER

MVA’s ambassadørprogram HER