National klyngestrategi på vej

National klynge- og netværksstrategi på vej

En arbejdsgruppe under Forsknings- og Innovationsstyrelsen skal være med til at udarbejde en fælles national og regional klynge- og netværksstrategi. Opgaven er at finde ud af, hvordan de politiske rammer bedst støtter klyngerne, så de kan generere så meget vækst som muligt i Danmark.

 

Carlsberg meddelte for nylig, at virksomheden flytter hele sin logistik- og indkøbsafdeling til Schweiz. Når 2012 skifter til 2013 vil al Carlsbergs indkøb, produktion og logistisk i Europa derfor udgå fra Schweiz. Årsagen er, at en af verdens stærkeste logistikklynger ligger her. Da mange andre internationale virksomheder allerede har placeret deres logistikfunktioner i den schweiziske klynge, bliver den det bedste udgangspunkt for at rekruttere eksperter inden for området.

Eksemplet kunne for nylig læses i et tillæg om erhvervsklynger, som Berlingske Business Magasin bragte 26. april 2012. Og Carlsberg er ikke alene. Ifølge Berlingske bekræfter ny forskning og international virksomhedsdemografi, at virksomheder i stadig stigende grad placerer deres ekspertise der, hvor eksperter på området befinder sig.

Det er derfor vigtigt, at Danmark får en fælles national og regional klynge- og netværksstrategi, mener Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som har nedsat en arbejdsgruppe til formålet.

REG X’ leder Lotte Langkilde er med i arbejdsgruppen, som i første omgang skal drøfte, hvordan man kan tilrettelægge en klynge- og netværksstrategi for Danmark, så alle arbejder mod samme mål. Et af spørgsmålene er, hvordan man kan skabe tæt sammenhæng og synergi mellem de regionale og de nationale klynger og netværk.

Og det er nødvendigt med en national strategi, mener professor Poul Rind Christensen fra Institut Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet.

Han siger til Berlingske Business Magasin bl.a.:

”Den globale konkurrence og det globale samarbejde intensiveres, og det, vi kan se ske i øjeblikket, er, at virksomhederne vokser ud af deres regionale klynger og får globale relationer. Så i dag handler det for danske klynger om at blive det attraktive ’nav’ i den globale klyngedannelse, hvor der er spillere fra hele verden.”

I arbejdsgruppens grundlag indgår observationer og erfaringer fra både Danmark, Tyskland, Finland, Estland, Litauen, Polen og Norge samt forskning fra bl.a. Harvard Business School og University of Brighton.

 

Se de observationer, erfaringer og den forskning, arbejdsgruppen diskuterer ud fra HER.

Læs rapport om effekterne af de danske innovationsnetværk HER.