Kun regioner med ’smart specialisering’ kan fra 2014 få EU-støtte

Kun regioner med ’smart specialisering’ kan fra 2014 få EU-støtte

I 2014 kommer der nye retningslinjer for, hvilke projekter EU’s strukturfonde vil støtte. Det bliver blandt andet et krav, at medlemsregioner skal være ’smart specialiserede’, hvilket for eksempel forudsætter, at udviklingen skal ske ’bottom-up’ i stedet for ’top-down’.

For at nå sine overordnede vækstmål, de såkaldte Europe 2020- og Horizon 2020-mål, indfører EU nye retningslinjer for, hvilke regioner der kan få støtte fra unionens strukturfonde. Et af midlerne til at sikre Europas økonomiske vækst er konceptet ’smart specialisering’, som EU Kommissionen mener, at der er et stort potentiale i at implementere i den regionale innovationspolitik.

Derfor skal alle regioner og projekter, der vil gøre sig håb om at få støtte fra EU’s strukturfondsmidler i perioden fra 2014 til 2020, bygge på en strategi om smart specialisering.

Smart specialisering er et teoretisk koncept, der er udviklet af EU’s ekspertpanel Knowledge for Growth Expert Group. Ideen med konceptet er, at man i stedet for at topstyre industripolitikken og lade en regions embedsmænd beslutte, hvad man skal satse på, spiller bolden over til regionens virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner og lignende, og lader dem vurdere, hvilke områder, det bedst kan betale sig at satse på i regionen.

Erfaringen fra EU viser nemlig, at strategier ofte fejler, hvis man ikke tager hensyn til lokale kompetencer og ressourcer inden for et givent område. Da det imidlertid ikke gavner udviklingen, hvis alle satser på det samme, skal der samtidig ske en koordinering i forhold til såvel en national som en international kontekst.

Danmark er godt på vej
For at hjælpe medlemslandene i gang med at udvikle strategier for smart specialisering har EU-kommissionen etableret en platform, hvor EU-landene kan trække på en række eksperter.

EU-ekspert Claire Nauwelaers har tidligere samarbejdet med REG X og kender derfor til de danske forhold. Hun mener, at de danske regioner og igangværende strukturfondsprojekter er godt på vej til at kunne kalde sig ’smart specialiserede’. Dog kan koordineringen mellem regionerne og de forskellige projekter stadig blive bedre, idet man flere steder herhjemme arbejder på de samme ting – ligesom samarbejdet mellem regionerne og deres respektive støttede projekter også kan forbedres, mener Claire Nauwelaers.

 

Eksempel på smart specialisering

På den klynge-konference, som organisationen TCI holdt i Baskerlandet medio oktober 2012, fortalte flere klynger, hvordan de har ført deres regioners strategier for smart specialisering ud i livet.

I Baskerlandets foregik processen for eksempel således inden for BioScience-området:

• I 1990’erne tabte Baskerlandet store markedsandele i de sektorer, man traditionelt havde satset på.

• Lige på den anden side af år 2000 samlede man derfor uddannelsesinstitutioner, virksomheder og iværksættere om en fælles indsats. Man blev enige om at satse på BioSciences.

• Baskerlandet havde ikke i forvejen mange kompetencer inden for BioSciences, men besluttede at satse på området, fordi de eksisterende sektorer havde mulighed for at bruge deres viden og erfaring til at opbygge BioScience-området. På den måde samlede man de eksisterende kræfter om at udvikle området ’nede fra og op’. Man valgte desuden BioSciences, fordi man havde brug for produktudviklingen nationalt, og fordi det var et område i global vækst, så der var ligeledes store eksportmuligheder.

• Siden er der geografisk opstået et større område mellem San Sebastian og Bilbao, hvor nye virksomheder og forskningsinstitutioner inden for BioSciences samles. Her opstår i gennemsnit en ny virksomhed i kvartalet. Samtidig er der poppet restauranter, hoteller og indkøbscentre op i området.

Regionen Baskerlandet lagde altså i samarbejde med relevante, lokale aktører en strategi for smart specialisering, som gik ud på at samle traditionelle erhverv om BioSciences. Man etablerede klyngen BioBasque og lod den føre strategien ud i livet.

I 2011 tildelte EU-kommissionen BioBasque den såkaldte Regio Star-pris for arbejdet.

 

Mere information om Smart Specialisering

Læs mere om konceptet smart specialisering (SS) HER, og om regionale innovationsstrategier for smart specialisering (S3) HER.