Klynger kan få hjælp til at rekruttere internationale unge talenter

Klynger kan få hjælp til at rekruttere internationale unge talenter

Inden for visse brancher og til visse typer stillinger kan det i dag være vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis danske klynger derfor ønsker at rekruttere unge udenlandske talenter for at sikre deres medlemmers konkurrencedygtighed, er der hjælp at hente.

Foto: AIESEC

En ny rapport fra den investeringsfremmende organisation Copenhagen Capacity konkluderer, at Danmark går glip af store skatteindtægter, fordi kun 54 procent af de unge udlændinge, der studerer i Danmark, bliver i landet, når de er færdige med deres uddannelse, selv om 75-80 procent af dem faktisk ønsker at blive i landet.

Hvis de udenlandske studerende i Danmark efter studiet fandt job her i landet, ville statskassen blive 2,1 milliarder kroner rigere over seks år, har Copenhagen Capacity beregnet.

Der kan være god grund til at interessere sig for udenlandske studerende – også for de danske klynger.

Især inden for it, life science og forskning samt på højere læreranstalter, på sundhedsområdet og inden for ingeniørfagene er det nemlig ifølge en 2012-rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen svært at dække behovet for kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Og problemet vil ikke blive mindre fremover. Den demografiske udvikling herhjemme betyder nemlig, at vi generelt kommer til at mangle arbejdskraft, og da globaliseringen samtidig skærper konkurrencen om investeringer og job, vil der blive stadig større bud efter kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Når danske klynger vil hjælpe deres medlemmer med at rekruttere internationale talenter til bestemte stillinger, kan de bruge headhunting-bureauer eller få hjælp fra Udenrigsministeriet. Men det er også en mulighed at rekruttere blandt de udenlandske studerende i Danmark og blandt studerende og dimittender fra udenlandske uddannelsesinstitutioner - og også her er der hjælp at hente:

Universiteters Karrierecentre
De fleste universiteters karrierecentre har projekter, der skal skaffe internationale studerende og dimittender arbejde i Danmark, og centrene hjælper gerne med at rekruttere internationale studerende i Danmark. Man kan kontakte de enkelte universiteters karrierecentre for information om mulighederne.  

 

Foto: IAESTE

AIESEC og IAESTE
Hvis der er brug for arbejdskraft med viden fra et specifikt land til markedsanalyser, markedsføring eller viden fra uddannelser, som vi ikke har i Danmark, kan organisationerne AIESEC og IAESTE hjælpe med at håndplukke studerende og dimittender fra udlandet. De faciliterer internationale praktikpladser med mulighed for ansættelse af praktikanterne.

AIESEC er tilknyttet alle universiteter i Danmark og hjælper med at headhunte internationale studerende og dimittender inden for alle brancher.

IAESTE er tilknyttet de tekniske universiteter og faciliterer tekniske praktikpladser.

 

EU-Japan Centret

Europæiske virksomheder kan inden den 30. september søge EU-Japan Centret om at få en japansk praktikant inden for højteknologiske områder i op til otte måneder fra august 2013 til marts 2014.

Læs mere om muligheden HER 

 

FAKTA:

Antallet af internationale studerende, der tager en videregående uddannelse i Danmark, er fordoblet siden 2004. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2010 i alt 17.300 udlændinge med studiekort i Danmark.