Klyngefacilitering er ikke bare klyngefacilitering

Klyngefacilitering er ikke bare klyngefacilitering

Der er stor forskel på, hvordan man som klyngefacilitator skal tackle ledelsen af en potentiel klynge, en spirende klynge og en moden klynge. Det viser en artikel, som ph.d.-studerende Mads Bruun Ingstrup og lektor Torben Damgaard – begge fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding, netop har offentliggjort i det anerkendte tidsskrift European Planning Studies.

Artiklen, som har den engelske titel Cluster Facilitation from a Cluster Life Cycle Perspective handler om, hvordan rollen som klyngefacilitator udvikler sig i takt med klyngens livscyklus. Artiklen bygger på case-studier i ni danske klynger og viser, at der er stor forskel på de opgaver, som for eksempel facilitatoren i en potentiel klynge og facilitatoren i en moden klynge skal løfte. Rollen som facilitator kræver forskellige kompetencer og forskellige personlige egenskaber afhængig af, hvor i klyngens livscyklus facilitatoren skal virke.

I en potentiel klynge er klyngefacilitatorens rolle for eksempel først og fremmest at kunne opbygge rammer for klyngens virke og netværke mellem deltagerne. Han eller hun har derfor især brug for at være god til at kommunikere, arrangere sociale events og udbrede klyngens budskab. Desuden har facilitatoren på det tidlige klyngestadie stor gavn af at have flair for politik.

I en moden klynge handler rollen som klyngefacilitator mere om forretningsudvikling, og facilitatoren skal især være en god integrator af klyngens mange aktører og kunne se deres indbyrdes forretningspotentiale. Der er her især brug for erhvervskendskab og innovative evner, og det er desuden en fordel, hvis facilitatoren på dette klyngestadie er god til at løse samarbejdsproblemer, fremgår det blandt andet af artiklen.

 

Ifølge Mads Bruun Ingstrup understreger artiklen, hvor vigtigt det er løbende at matche klyngers udviklingstrin med klyngefacilitatorens rolle og kompetencer.

Interesserede kan rekvirere artiklen ved at kontakte Mads Bruun Ingstrup på mbi@noSpamsam.sdu.dk