DKUK
Klyngeaktører drager til TCI-konference i Baskerlandet

Klyngeaktører drager til TCI-konference i Baskerlandet

”Lad os sammen skabe vækst”, lyder opfordringen og titlen, når The Competitiveness Institute (TCI) den 16. – 19. oktober 2012 inviterer til sin femtende globale klyngekonference i Bilbao i Baskerlandet i Spanien. Konferencen er åben for tilmelding.

Temaet for konferencen er ”Constructing place-based competitiveness in times of global change” – hvordan man opbygger en lokalt forankret konkurrenceevne i en tid præget af global forandring.

Temaet er ifølge arrangøren valgt, fordi der hidtil ikke har været meget fokus på, hvordan man kombinerer konkurrencestrategier på virksomheds- og klyngeniveau med opbygningen af lokale, regionale eller transnationale strategier for at sikre udvikling og konkurrenceevne.

Opbygningen af den såkaldt ’stedbaserede’ eller lokalt forankrede konkurrenceevne byder på store udfordringer ikke mindst på grund af de hastige forandringer, som lige nu kendetegner det globale konkurrencemiljø. Men arrangøren lover, at konferencen vil klæde både beslutningstagere, klyngeaktører og akademikere godt på til at møde udfordringerne.

 

Stærke klyngetraditioner
Baskerlandet har stærke traditioner, erfaringer og resultater med opbygning af klynger, og området er netop kendt for at udvikle sin konkurrenceevne med udgangspunkt i lokale virksomheder. Den baskiske regering har spillet en hovedrolle i udviklingen og lancerede allerede i midten af 1990’erne en egentlig klyngepolitik for området.

I dag er der i Baskerlandet, ifølge TCI, i alt 20 klynge og præ-klynge netværk, som tilsammen repræsenterer flere end 141.000 medarbejdere.

Deltagerne på dette års konference får undervejs lejlighed til at besøge nogle af regionens innovative klynger, som blandt andet arbejder med så forskellige ting som bæredygtig energi, luft- og rumfart samt vin og turisme. Deltagerne kan også opleve nogle af Baskerlandets mere specielle klyngefænomener som for eksempel den kulturelle fornyelse af Bilbao samt andelssammenslutningen Mondragon, som blev grundlagt i 1956 og ifølge de seneste tal fra 2011 beskæftiger knap 84.000 mennesker fordelt på 256 virksomheder.

 

Der er åbent for tilmelding til konferencen lige indtil 15. oktober 2012. Melder man sig til inden 30. juni 2012, kan man nå en ’early bird’ til 695 euro. Derefter er prisen 950 euro.

Tilmelding og info samt løbende opdatering af program: www.tci2012.com