Kina tur-retur

Kina tur-retur

En delegation på 28 deltagere var i september 2012 i Kina for at sondere samarbejdsterrænet og danne sig et indtryk af markedet inden for sundheds- it. For flere deltagere fik turen den mentale afstand til Kina til at skrumpe, men udfordringerne ved at gå ind på det kinesiske marked for sundheds-it er stadig store.

Af Trine Vu

 

Foto: Medico Innovation

”De første reaktioner var: ’Hold da op, hvor er her mange muligheder. Det er utroligt så hurtigt, de kan få ting til at ske herovre. Mange af deltagerne havde før turen forestillet sig, at de måske engang om fem år ville bevæge sig ind på det kinesiske marked, men da de fik mulighed for at opleve landet i trygge rammer, blev den mentale afstand hurtigt mindre”, fortæller projektchef Dorthe Kjær Pedersen fra Medico Innovation.

Hun var som medarrangør sidst i september i Kina med en delegation på 28 deltagere fra virksomheder, sundhedssektor, vidensindustri og klynger. Formålet med turen var dels at afmystificere det store marked mod øst og dels at finde nye samarbejdspartnere.

Det personlige møde er vigtigt
Når det gælder jagten på samarbejdspartnere, er det netop i Kina vigtigt at mødes ansigt til ansigt, forklarer Dorthe Kjær Pedersen:

”Alt i Kina er baseret på relationer, og især når man skal finde samarbejdspartnere, er det personlige møde afgørende. Men Kina er et stort land, og som mindre dansk virksomhed kan det være svært at sikre sig, at man møder relevante og ærlige samarbejdspartnere. Derfor tilbød vi i samarbejde med Udenrigsministeriets innovationscenter i Shanghai, Innovation Center Denmark, samt partnerskabet UNIK at arrangere en tur, hvor deltagerne i trygge rammer fik lejlighed til at møde de rigtige mennesker.”

I løbet af en uge nåede deltagerne blandt andet at besøge hospitaler og plejehjem i Shanghai, deltage i et match making-arrangement i industribyen Shenzhen, at deltage i en workshop om de nyeste teknologier inden for sundheds-it i Hong Kong.

Et polariseret samfund
En af deltagerne var projektleder Lars Svane Hansen fra MedTech Innovation Center i Aarhus. Han tog med for få indsigt i, hvilke muligheder danske virksomheder inden for sundheds-it har for at få fodfæste på det kinesiske marked. Han er dog ikke udelt begejstret og vil ikke uden videre anbefale danske sundheds-it-virksomheder at kaste sig over Kina lige nu.

”Ligesom det kinesiske samfund er meget polariseret, er sundhedsvæsenet det også. På landet er lægerne ofte blot lægmænd med et udvidet førstehjælpskursus. I storbyen kan man på store, højteknologiske hospitaler bestille VIP-suiter til 5000 kroner i døgnet. Den voldsomme forskel i hospitalsstandarden betyder, at man er nødt til at besøge flere hospitaler for at få et retvisende billede af, hvor langt kineserne er nået med implementering af sundheds-it”, siger Lars Svane Hansen og fortæller, at man på Shanghai East Hospital/Tongji University på blot to år har etableret en komplet e-health platform udviklet af lokale softwareleverandører. Kun det såkaldte PACS-system (picture archiving and communication system) er leveret af en udenlandsk virksomhed.

”Det virker ret imponerende og er en konkurrencemæssig udfordring for danske virksomheder, idet ingeniørlønningerne i Kina er omkring en fjerdel af niveauet i Danmark”, siger Lars Svane Hansen og tilføjer:

”Mit råd til danske sundheds-it virksomheder er, at de skal skabe sig et marked i Europa eller USA, før de investerer store summer i at gå ind på det kinesiske marked.

Under et seminar på Innovationscenteret i Shanghai fik deltagerne på turen dog lejlighed til at præsentere dansk forskning og danske virksomheders kompetencer indenfor sundheds-it overfor omkring 50 kinesiske tilhørere, og der var konkret interesse for et par af de danske produkter, fortæller Lars Svane Hansen og forklarer, at der er størst chance for at få en fod inden for i Kina, hvis man kommer med et konkret produkt. Projektsalg mener han vil være forbundet med stor risiko i Kina, fordi kineserne har kompetencerne og hellere selv laver de store sundheds-it projekter.

Netværk og genbesøg
Men selv om det kinesiske marked i hans øjne ikke p.t. ligger lige til højrebenet for dansk sundheds-it, havde han stort udbytte af at være med på turen til Kina.

”En væsentlig gevinst ved at være af sted på den måde er nemlig, at man får udbygget netværket og relationerne med de andre deltagere på turen”, siger Lars Svane Hansen.

Det mærkede Dorthe Kjær Pedersen også, og hun følger derfor op på turen ved blandt andet at samle deltagerne igen. Desuden er en kinesisk sundhedsøkonom inviteret på genbesøg til Danmark i marts 2013 for at holde forbindelsen ved lige.