Facilitatorportræt - Peter Gedbjerg

Idebæreren

Peter Gedbjerg, direktør for Lean Energy, gik direkte fra et job hos en af det private erhvervslivs store spillere til en klyngeverden, han kun kendte fra møder, hvor han havde siddet på den anden side af bordet. Han er ved at lære en ny kultur at kende, men har samtidig sine egne teser om, hvordan man bedst bærer virksomheders ideer videre.

Af Trine Vu

 

Peter Gedbjerg

I whiteboard’ets venstre side tegner små, blå cirkler den sky af ideer, det hele handler om for direktør Peter Gedbjerg og de øvrige medarbejdere i Lean Energy. Det er de ideer, der findes ude i virksomhederne, og som det er klyngens opgave at finde og hjælpe på vej, så de bedste af dem kan gro og gøre en forskel.

Og virksomhederne har brug for hjælp til at få deres ideer ført ud i livet, mener Peter Gedbjerg, som har 25 års erfaring fra det private erhvervsliv.

Han husker tydeligt, hvordan det var, dengang han fra sin karrierestiges første trin selv sad og sendte ideer opad i hierarkiet:

”Det var næsten lige meget, hvor mange ideer man sendte, så skete der ingenting. I bedste fald fik man et høfligt ’interessant, men desværre...’ til svar. Det var meget sjældent, at der kom noget ud af det. Da jeg selv kom længere op i hierarkiet, fandt jeg ud af, at det med at gribe ideer faktisk var noget bøvl. Jeg havde jo travlt med det daglige ledelsesarbejde, og der var ikke rigtig tid til at forholde sig til en ny idé, som oven i købet krævede, at jeg skulle ind og finde plads i budgettet. Det var meget lettere at ignorere ideerne”, fortæller Peter Gedbjerg.

”Derfor synes jeg, at dét er utroligt spændende at være med til at føre en idé frem”, siger han og lader blikket glide ud over Als Sund, hvor en sejlbåd krydser forbi, mens sensommerens solstråler slår smut over vandet.

Lean Energy bor i viden- og kulturcenteret Alsion ved Sønderborg, og indimellem når dybe toner fra koncertsalen ved siden af mødelokalet - som en brummen i bygningens mellemgulv. Det er Sønderjyllands Symfoniorkester der øver.

”Vi kunne måske bo billigere andre steder, men jeg kan godt lide at være i et hus, hvor der sker noget”, forklarer Peter Gedbjerg.

 

Treenigheden
Efter en 25 år lang karriere i Dong Energy var han netop vendt hjem fra et job som direktør for et vindmølleprojekt i London, da en headhunter spottede ham som ny direktør for Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg sagde ja tak og trådte i november 2011 ind i en klyngeverden, han kun kendte fra møder, hvor han havde siddet på den anden side af bordet.

”Jeg tænkte, at her kunne jeg godt give en hånd. Jeg havde en ret konkret opfattelse af, hvad der foregik, og jeg ville gerne sætte mit præg på processen. En af mine teser er for eksempel, at når vi starter et nyt projekt, er det vigtigt, at en eller flere virksomheder tager ejerskab for projektet. Fordi når det drejer sig om at skabe arbejdspladser og eksport, så skal det forankres i virksomhederne, ellers risikerer man, at det hele ender i et ringbind”, siger Peter Gedbjerg.

Han er typen, der tænker, før han taler. Og når han fortæller om arbejdet i Lean Energy, er man ikke i tvivl om, at han er her for at gøre en forskel.

”Jeg kan utrolig godt lide den der treenighed, der ligger i at formidle kontakt og viden mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Det at man virkelig arbejder sammen og kombinerer fælles kompetencer for at skabe noget helt nyt. Det er fantastisk spændende, når én kommer med en idé, og man samler flere virksomheder, involverer for eksempel Syddansk Universitet og får skabt et projekt”, forklarer Peter Gedbjerg.

 

En ny verden
Skiftet fra det private erhvervsliv til klyngeverdenen har dog på flere måder krævet, at Peter Gedbjerg skulle omstille sig. Blandt andet har han skullet vænne sig til en ny måde at kommunikere på:

”Der hvor jeg kommer fra, foregår meget kommunikation pr. powerpoint. Selv ret vidtgående beslutninger bliver afhandlet på ganske få slides, som derfor er genstand for en gennemgående behandling i mange niveauer, inden de måske i sidste ende havner på bestyrelsens bord. Jeg har derfor været vant til at kommunikere meget i bulletpoints. Men klyngeverdenen har en helt anden udtryksform - her skriver man meget længere notater, så jeg har måttet skrue lidt på hovedet”, smiler Peter Gedbjerg.

En anden ting, som den nyslåede klyngefacilitator studsede over, var klyngefolkets succeskriterier.

”Når man får støtte til et projekt, er støtten ofte omregnet til timer, og når der bliver rapporteret, handler det om, hvor mange timer man har brugt. Men for mig har succeskriteriet altid været, om man nåede målet - at bruge nogle timer har ikke i sig selv været et mål. Selvfølgelig er timeforbruget også i klyngeverdenen knyttet til, at man skal nå nogle resultater, men måden at tænke på er anderledes”, forklarer Peter Gedbjerg.

 

Innovationen er truet
Han tager den blå tusch og fortsætter modellen på whiteboard’et, hvor skyen af ideer bevæger sig ind i en tragt. De bedste ideer formes til egentlige projekter og nogle af dem når frem til en milepæl, der hedder ’ansøgning om ekstern støtte’. Derfra er de fleste projekter godt på vej til et produktivt liv ude i virkeligheden.

Sådan er processen fra idé til produkt i dag. Men ifølge Peter Gedbjerg spænder den model i virkeligheden ben for innovationen:

”Det er bizart, at et projekt skal være så langt fremme i processen, før det kan få bevilget ekstern støtte. Der er ingen, der støtter processen med at udvælge og udvikle ideerne, selv om det ofte er her, det største arbejde ligger. Mange af de projekter, der når til det punkt, hvor der kan søges støtte, ville kunne klare sig selv. De bliver selvfølgelig boostet af støtten, men i realiteten er det i starten af processen, at alt det spændende sker.”

”Det er en af de ting som for mig at se faktisk truer innovationen i Danmark”, siger han og forklarer, hvordan det ville virke bedre, hvis man lagde en større del af støttekronerne i starten af processen, hvor ideerne skal gribes og udvikles.

 

Klyngen skal tage bøvlet
Klyngens store opgave er ifølge Peter Gedbjerg at finde virksomhedernes ideer og derefter ’tage al bøvlet’.

”Det skal være sådan, at det eneste, virksomhederne i realiteten skal, er at komme til nogle møder, hvor de tænker kreativt. Så skal vi nok tage al bøvlet med at skrive referat og rydde op på mødebordet. Vi skal lave alt det, der kan få virksomhederne og de andre involverede til at lade være med at gå i gang med et projekt”, lyder hans opskrift på godt klyngearbejde.

 

FAKTA

Lean Energy er en forening, som rummer de to nationale klyngeorganisationer Lean Energy Cluster og køleklyngen KVCA. Foreningen understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi og er koncentreret om at udvikle teknologier og løsninger inden for energieffektivisering og intelligente energisystemer. www.leanenergy.dk

KVCA – i daglig tale ’Køleklyngen’. Arbejder med energieffektive løsninger på køleområdet.

Lean Energy Cluster – arbejder på at skabe energieffektive løsninger og teknologier på et bredere felt end køleområdet.

Lean Energy har 11 medarbejdere, og de to klynger har til sammen 26 medlemmer.

Driften af Lean Energy finansieres gennem kontingenter, projektrelateret støtte fra blandt andet diverse fonde samt donationer.

Peter Gedbjerg: 59 år. Siden 1. november 2011 direktør i Lean Energy. Uddannet civilingeniør, master i Environmental and Energy Law. I 25 år ansat ved Dong Energy, senest som vicedirektør i Dong Energy UK i London med ansvar for offshore vindmølleparker. Tidligere blandt andet leder af et større projekt i Greifswald i Tyskland, hvor Dong Energy ville bygge et kraftværk.

Privat bor han i Aarhus med sin kone og pendler det meste af ugen til Sønderjylland, hvor han i øvrigt også er vokset op.

 

Lean Energy gav el-skraldebil en hånd på vejen

Da firmaet Banke Accessory Drives i Nordborg på Als satte sig for i samarbejde med 11 partnere at udvikle en batteribaseret løsning til tunge køretøjer som for eksempel skraldebiler, kom Lean Energy til at spille en vigtig rolle som facilitator i projektet.

Med så mange involverede interessenter og et budget på 25 millioner kroner handlede en stor del af projektet om koordinering, og direktør i Banke Accessory Drives, Rasmus Banke, fortæller, at Lean Energy kom til at fungere som en slags administrativ projektleder for projektet.

”Lean Energy blev især det helt nødvendige link mellem de involverede virksomheder og de bevilgende myndigheder med alt hvad det indebærer af administration og afrapporteringer”, fortæller Rasmus Banke.

Formålet med projektet var at finde en løsning, så arbejdsfunktioner som komprimering og løft på tunge køretøjer kan drives af batteri. Det specielle ved tunge arbejdskøretøjer er, at energiforbruget er væsentligt større end ved personbiler, og derfor skulle der udvikles en særlig løsning i forhold til de eksisterende.

Og det lykkedes. I foråret 2012 blev El-skraldebilen en realitet, og Aabenraa Kommune har for eksempel allerede taget nyskabelsen til sig.

Fordelen ved el-skraldebilen er, at den udleder mindre CO2 end almindelige skraldebiler. Energien til batteriet kommer nemlig direkte fra stikkontakten og dermed i høj grad fra vedvarende energikilder. Det betyder, at beboere i byerne ikke bliver så generet af støj og partikelforurening, og desuden kan vognmændene spare dieselolie.

Mere om projektet HER.