Få din klynge på den virtuelle platform, Cluster Collaboration

03/09/12

Få din klynge på den virtuelle platform, Cluster Collaboration

Cluster Collaboration er en platform, der samler informationer om alle europæiske klynger, så informationerne bliver tilgængelige og til gavn for hele klyngeverdenen. Platformen er udviklet for at bygge bro på tværs af klyngesektorer og grænser, og den gør det nemmere for klynger og deres medlemmer at danne netværk og grobund for nye samarbejder.

Cluster Collaboration opdaterer desuden en oversigt over aktiviteter og begivenheder i klyngeverdenen både i og uden for Europa.

For at platformen kan blive et succesfuldt værktøj i klyngeaktørernes hverdag, kræver det, at så mange klynger som muligt deltager, og derfor opfordrer Cluster Collaboration alle klynger til at registrere sig på den virtuelle platform på www.clustercollaboration.eu

Det har flere end 1200 brugere fra 500 klynger allerede gjort, og det svarer til mere end en tredjedel af Europas klynger. Mange danske klynger har dog endnu ikke klikket sig ind for at blive en del af dette europæiske klyngenetværk.

Cluster Collaboration er en del af European Cluster Excellence-initiativet og er finansieret af Europa-Kommissionen. Initiativet drives af brugerne selv, og det er derfor op til klyngerne og de klyngeinteresserede at gøre det nye værktøj så godt som muligt.

Man kan på Cluster Collaboration blandt andet:

• Få et overblik over de europæiske klynger

• Se hvilke aktører – for eksempel virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner, der er medlem af de forskellige europæiske klynger

• Uploade nyheder, dokumenter og information om begivenheder i klyngeverdenen

• Vidensdele - blandt andet via uploadede dokumenter.

• Få information om nye projekter og finansieringsmuligheder

• Desuden kan man deltage i sektor-specifikke fora og forskellige andre grupper – blandt andet med mulighed for live chat