DKUK
EUROPE INNOVA konference - stresstest af dansk innovation

EUROPE INNOVA konference - stress test af innovationen

Europe Innova 2012

Den årlige Europe INNOVA Konference fandt i år sted i København d. 23.-24. oktober, og var arrangeret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

På konferencen diskuterede nationale og regionale embedsmænd og klyngeaktører europæisk innovationspolitik, og hvad der skaber eller hindre succes i innovationspolitikken på europæisk niveau.

Langsommelig sagsbehandling er en udfordring for europæiske samarbejdsprojekter. Forhåbentlig bliver det bedre med den nye EU innovationspolitik Horizon 2020, som vil sætte langt mere fokus på kommercialisering. Der kommer mere fokus på at skabe løsninger på fremtidens store udfordringer, og også hvorledes den offentlige sektor kan agere som pilotmarked for innovationsprojekterne.

Den danske minister Morten Østergaard forklarede også, hvordan den nye danske innovationsstrategi skal sætte en ny strategisk retning for innovationspolitikken i Danmark, og hvorledes der kommer langt mere fokus på efterspørgselssiden - altså hvordan den offentlige sektor kan bruge sin efterspørgsel strategisk til at efterspørge innovative løsninger på ”the grand challenges”, løsninger der endnu ikke er på markedet.

Reinhart Buscher fra DG enterprise i EU fortalte også om nye strategiske retninger i EU-projekter. De projekter, der i fremtiden skal finansieres gennem EU skal vælges ud fra nogle kriterier, som i dag slet ikke anvendes. I dag udvælges projekter ”tilfældigt”. Ca 20 pct. af ansøgningerne får finansiering i dag, men ikke ud fra nogle særlige kriterier – de vælges ud fra "a random walk/lottery rules”. Fremover skal 10% af de EU-midler, såsom strukturfonds midler og andet, som ydes i dag udelukkende gives ud fra strategiske kriterier. Eksempelvis SKAL de adressere et problem (Grand Challenge), skabe nye industrier på tværs af sektorer og vedvarende job, som bygger på smart specialisering.

Det var også en konference, hvor et sæt af dogmeregler for konferencen gjaldt. Fx var den ingen power points brugt overhovedet. I stedet for var konferencen modereret af Martin Breum, som interviewede talerne ligesom på et talkshow samtidig med, at han forholdt sig kritisk til den Europæiske innovationspolitik. Det fungerede rigtig godt, og var et godt og tiltrængt afbræk ift. traditionelle konference og oplæg.

Vi glæder os i hvert fald fra REG X' side til at bruge den inspiration vi fik med fra Europe INNOVA til næste års TCI-konference.