Årets europæiske klyngekonference

02/08/12

Årets europæiske klyngekonference

Den 18. til 20. april mødes klyngefacilitatorer og beslutningstagere til europæisk klyngekonference i Wien. På programmet er blandt andet en workshop med ’Brain Walks’ samt kåringen af årets klyngefacilitator.
 

Når konferencen The European Cluster Conference 2012 den 18.-20. april i Wien i Østrig sætter fokus på samarbejde og dygtighed, bliver der ikke mindre end fire konferencer i én.

Bag konferencen står Clusterland Upper Austria, Eco-Plus, MFG – innovationsagentur for IKT and medier samt fonden Sophia Antipolis, og de lover, at det bliver en innovativ konference med interaktive punkter på dagsordenen.

Deltagerne kan blandt andet være med i en workshop om de såkaldte ’Brain Walks’, som er et redskab til bedre ledelse.

Der bliver desuden naturligvis oplæg ved højt profilerede talere samt masser af netværksmuligheder og diskussioner – blandt andet om, hvordan man bedst udvikler en klyngepolitik, der bidrager til en bæredygtig udvikling. Andre stikord for konferencen er ’Green Tech’ og ’kreative industrier’.
 

Konferencen bliver bygget op om følgende fire hovedtemaer:

European Cluster Observatory: Her præsenteres tendenser og læringer i klyngepolitik samt klyngeinitiativer inden for European Cluster Observatory, som er en online platform, der giver adgang til informationer og analyser af europæiske klynger. På konferencen handler det blandt andet om, hvordan regioner kan arbejde med klyngepolitik, om nye strategier for specialisering og om hvordan European Cluster Observatory skal se ud i fremtiden.

Final Conference of European Cluster Excellence Initiative: Det er den afsluttende konference for det europæiske projekt European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Her får deltagerne et overblik over projektets resultater, og der bliver en paneldiskussion om EU’s nye langsigtede vækststrategi, Europa 2020-strategien samt om, hvad EU’s nye finansieringsperiode vil betyde for klyngearbejdet i Europa. Desuden inviteres deltagerne til forskellige workshops med temaer, der spænder fra ’kvalitetsindikatorer’ og ’klyngefacilitator-uddannelse’ til ’internationalisering og ’smart specialisering’.

Central and Eastern Europe Conference of the European Cluster Collaboration Platform: En central- og østeuropæisk konference i konferencen, hvor man kan høre om den brugerdrevne onlineportal European Cluster Collaboration Platform, som giver medlemmer overblik over det europæiske klyngelandskab. Læs mere på: www.clustercollaboration.eu

Awarding of the European Cluster Manager 2012: En årlig begivenhed, hvor European Cluster Managers Club kårer ‘Cluster Manager of the Year 2012’. Prisen hædrer klyngefacilitatorernes resultater og de tiltag, der har gavnet deres klynge. De nominerede bliver præsenteret på konferencen, og publikum vælger vinderen.

 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her