Udenlandsk klyngebesøg viser os vores egne kompetencer

10/11/11

Udenlandsk klyngebesøg viser os vores egne kompetencer

Mange danske klynger har stor knowhow og erfaring, og klynger fra udlandet vil gerne lære af os. For nylig besøgte serbiske klyngefacilitstorer Danmark.
 

Sidst i september havde REG X besøg af en serbisk delegation af klyngefacilitatorer, der i løbet af tre dage i både teori og praksis sugede til sig af viden og erfaringer fra den danske klyngeverden.

Besøget var arrangeret af REG X i samarbejde med Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet og The Local Economic Development in the Balkans (LEDIB) under Udenrigsministeriet, og REG X inviterede delegationen med inden for hos flere danske klyngeinitiativer, hvor gæsterne østfra fik en fornemmelse for, hvordan vi i Danmark får samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det offentlige til at gå op i en højere enhed.

Serberne mødte blandt andet ’Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning’, og projektleder Svend Erik Nissen fortæller:

”Vi fortalte dem, hvordan vi gennem konkrete projekter og andre aktiviteter overfører ny forskningsbaseret viden til nye produkter for at styrke virksomhedernes muligheder for vækst. Et eksempel er projektet ’Retrokoncepter’, hvor vi udnytter viden fra museumsforskere i Danmark til at skabe en bæredygtig produktudvikling i de virksomheder, der deltager. Samtidig formidler projektet kreative teknikker og metoder til storytelling til virksomhederne ved hjælp af folk fra improvisationsteater.”

Svend Erik Nissen
Svend Erik Nissen, Projektleder i ’Innovationsnetværket Livsstil – bolig og beklædning’, sammen med den serbiske delegation af klyngefacilitatorer i Spinderihallerne i Vejle. Foto: REG X

Ifølge Svend Erik Nissen kan de serbiske klynger især lære af danske klyngers fokus på videnstungt arbejde.

”De serbiske klynger arbejder i forpligtende netværk mellem virksomheder for at stå stærkere på markedet, men de har slet ikke fokus på videnstungt arbejde. Ved at vise dem, hvor vigtigt, det er at inddrage og anvende forskningsresultater i produkter og koncepter for at skabe den merværdi, der efterspørges af markedet, kan vi hjælpe dem et skridt videre. Vi kan også dele vores erfaringer fra arbejdet med at opstille rammebetingelser og forhåbentlig kan vi sammen gennemføre match making-forløb og workshops mellem de af vores virksomheder, som har fælles interesser”, siger Svend Erik Nissen fra ’Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning’.

 

REG X håber, at andre danske klynger også har lyst til at dele ud af deres erfaring, når der kommer udenlandske klynger på besøg.