Strategisk Road Mapping i Nordjylland skaber resultater

06/17/11

Strategisk Road Mapping i Nordjylland skaber resultater

Den nordjyske IKT klynge, BRAINS BUSINESS, stod i foråret i spidsen for en målrettet indsats for at afdække klyngevirksomhedernes strategiske muligheder i markedet for sundheds- og velfærdsteknologi.

Metoden, som blev brugt, kaldes ”technology roadmapping”. Ved at benytte metoden kan deltagernes viden om et stort forretningsfelt hurtigt kortlægges og visualiseres, hvilket giver grobund for at indlede kommerciel samarbejde mellem virksomhederne i klyngen.

 

Klyngeorganisationer skal skabe effektive innovationsprocesser

Det var klyngeorganisationen BrainsBusiness – ICT North Denmark, som tog initiativ til technology roadmapping procesen, som blev faciliteret af en ekstern konsulent. Lars Horsholt Jensen, klyngefacilitator i BrainsBusiness, siger: ”Som klyngeorganisation er det en kerneopgave at være med til at skabe effektive innovationsprocesser for virksomhederne i klyngen. Med denne metode har virksomhederne hurtigt skabt langt mere viden om et nyt marked, end nogen af dem kunne have gjort alene.”

De fleste af virksomhederne i forløbet kendte i forvejen hinanden, bl.a. gennem BrainsBusiness netværk, hvilket har været vigtigt for processen.

”Arbejdet med technology roadmapping er lidt af et mønstereksempel på den tilgang, vi har til klyngeudvikling i BrainsBusiness. Vi arbejder bevidst med en ”klyngeværdikæde”, hvor vi bygger relationer og tillid ved de generelle netværksmøder, og hvor vi kan være med til skabe konkrete innovationssamarbejder mellem virksomhederne i forløb som dette”, siger Lars Horsholt Jensen.

 

Et værdifuldt forløb

Forløbet har skabt stor værdi for de deltagende virksomheder – både enkeltvis og kollektivt. Som Niki Nicolas Grigoriou, CEO hos Intelligent Systems, udtaler: ”Der er blevet skabt kolossalt meget informa¬tion igennem forløbet(...) Med roadmappet har vi fået en struktur og en ramme til at håndtere informationerne i. Vi har også kunnet rekvirere ressourcer og ekspertviden, som vi som enkeltvirksomhed måske ikke ville tænke på at inddrage.”

Virksomhederne har også fået en dybere indsigt i hinandens strategiske perspektiver og på relevante samarbejdsmuligheder. Kresten Tang Andersen, forretningsudvikler hos Gatehouse A/S: ”Innovationen skal komme fra de snitflader, som vi er i stand til at etablere i forhold til vores kunder, konkurrenter og kolleger i branchen. Når man står overfor et nyt marked som her, er ét af de første spørgsmål, man skal stille sig selv: ”Har vi overhovedet det netværk, der skal til?” Vi har i dette forløb haft et bredt netværk at trække på som et kollektiv.”.

Nogle af de virksomheder, der har deltaget i processen, er allerede i gang med at etablere kommercielle samarbejder. Andre er ved at definere udviklingsprojekter. Endelig er der nogle, der har fået afklaret, at markedet ikke er for dem lige nu.

 

Hvis du vil læse mere om forløbet og resultaterne, kan downloade rapporten fra BrainsBusiness her.

 

Læs mere om BrainsBusiness her.