Få dit budskab til at trænge igennem

01/10/12

Få dit budskab til at trænge igennem

Hvor længe kigger du folk i øjnene, når du taler med dem? Er dit håndtryk noget særligt? Hvordan er dit kropssprog, når du taler for en forsamling? Har din stemme det rigtige toneleje? På REGX' sjette træningsmodul for klyngefacilitatorer blev gennemslagskraftig kommunikation sat på dagsordenen.

af Jesper Lund
 

CFT Modul 6
Læringen skete primært igennem interaktive øvelser og rollespil på BRAND YOU! modulet. Foto: REG X

Det, der bliver sagt, tæller kun syv procent, når det handler om at vurdere en persons troværdighed. Kropssprog og stemmeføring vejer meget tungere, nemlig med henholdsvis 55 og 38 procent.

På REG X’ træningsmodul BRAND YOU!, som i to dage satte spot på personlighed, kommunikation og personlig branding, blev der derfor arbejdet meget med netop kropssprog.

I smukke omgivelser på Helnan Marselis Hotel i Århus guidede teaterinstruktør og –træner Mia Hesselberg-Thomsen den ene af dagene deltagerne igennem et hav af interaktive øvelser, lege, danse, rollespil og skuespil. Fordi troværdighed afhænger så meget af ens kropssprog og stemmeføring blev der arbejdet meget med at skabe nærvær og gøre deltagerne bevidste om, hvilken rolle de instinktivt indtager i forskellige situationer.

Mia Hesselberg-Thomsen gav desuden deltagerne personlige værktøjer til at opnå attitude og gennemslagskraft, og til sidst fik hver enkelt individuel feedback på en fremlæggelse.
 

Tom Fisker Jørgensen
Tom Fisker Jørgensen fra Insights Nordic, ekspert i personlighedsprofiler. Foto: REG X

En anden underviser var Tom Fisker Jørgensen fra Insights Nordic. Han er ekspert i at udvikle motiverende programmer til grupper ud fra deltagernes personlighedstyper, og han arbejdede på at gøre deltagerne på modulet i stand til bedre at kommunikere gennem en forståelse af deres egen og andres personlige kommunikationsstil.

Tom Fisker præsenterede underholdende og udpenslende de forskellige personlighedstyper, imens deltagerne ved hjælp af rollespil fik lejlighed til at afprøve forskellige værktøjer til at kommunikere med de forskellige personlighedstyper. Hver enkelt deltager fik desuden lavet sin egen profilanalyse, som kan hjælpe én til at finde ud af, hvordan man bedst udnytter sine kompetencer. Ud fra profilanalysen kan deltagerne arbejde videre med deres styrker og svagheder for på den måde at blive bedre klyngefacilitatorer eller ledere.

BRAND YOU!-modulet blev en succesfuld afrunding på den første runde af REG X’ træningsprogram for klyngefacilitatorer, og alle deltagere kunne tage hjem med ny energi og gode værktøjer til at bruge i deres hverdag.

REG X arbejder lige nu på at afdække behovet og mulighederne for at gennemføre en ny runde af træningsprogrammet med start i 2012.

Læs mere om Cluster Facilitator Training her