DKUK
Bornholm – en ø med store klyngeambitioner

12/06/11

Bornholm – en ø med store klyngeambitioner

”Det kan godt være, at vi er et udkantsområde. Men vi vil noget nyt og anderledes. Vi kan ikke leve af at være hjemmemarked for 40.000 mennesker. Der er behov for, at vi arbejder sammen og skaber vækst og udvikling – det skal vi opnå igennem klyngerne. Vi er en ø, der gerne vil noget”, sagde Bornholms borgmester Winnie Grosbøll, da en klyngekonference allerførst i november markerede afslutningen på det treårige projekt ”Klyngeudvikling i Udkantsområder”.
 

Det var Bornholms Kunstmuseum i Gudhjem, som den 1. og 2. november dannede rammen om konferencen. Omkring 100 deltagere havde taget imod invitationen.

 

Ifølge Winnie Grosbøll står Bornholm over for store udfordringer, fordi øen både har mange virksomheder med under fem ansatte, lav vækst og mangler uddannelsesmuligheder. Øen har svært ved at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, og hvert år flytter ca. 400 personer fra Bornholm.

 

Udviklingsprojektet giver dog håb om, at klynger kan være løsningen for Bornholm.

Deltagerne på konferencen blev præsenteret for resultater og erfaringer fra projektet, som bl.a. har skabt en platform for udvikling af nye projekter og generelt en større åbenhed for samarbejde. Af de mere konkrete resultater kan nævnes Steel Tech Solutions - en gruppe virksomheder, der er gået sammen og har fået en stor ordre hjem til øen. En ordre, de ikke ville kunne byde ind på enkeltvis.

 

På konferencen var der workshops inden for Bornholms tre indsatsområder: Oplevelsesøkonomi, fødevarer og grøn teknologi, og her diskuterede deltagerne både klyngeindsatsens foreløbige resultater, drømmen for fremtiden - og hvordan man kan gøre drømmen til virkelighed.

 

En af deltagerne i workshoppen om fødevarer var en varehuschef fra Rønne, og han fortalte, at han meget gerne stiller hyldeplads til rådighed for bornholmske produkter, og at han allerede har stået bag flere arrangementer med fokus på ”Smagen af Bornholm”. Sådanne små initiativer er med til at støtte fødevareklyngen, mente varehuschefen og opfordrede alle små erhvervsdrivende på Bornholm til at arbejde sammen om at løfte øens fødevarebranche.

 

Fra en anden ø kom den new zealandske klyngeekspert Ifor Ffowcks-Williams og inspirerede med eksempler fra udkantsområder andre steder i verden bornholmerne til at lykkes med at skabe udvikling og bedre økonomi ved hjælp af klynger. Han fortalte blandt andet, hvor vigtigt det er for Bornholm at bygge på de styrkepositioner, der allerede findes på øen.

 

Konferencen handlede også om, hvordan klynger generelt kan fremme erhvervsudviklingen, og hvordan man kan skabe nogle bedre rammer for klyngeudvikling. Her bidrog REG X med et oplæg om, hvor vigtigt det er, at de aktører, der arbejder med klynger, har de rette kompetencer.