Preben Birr- Pedersen, Lean Energy Cluster

En stærk netværksleder

Af Rebekka Bøgelund 

Preben Birr-Pedersen tiltrådte stillingen som Adm.Dir. i Lean Energy den 1. januar 2013. Han kommer senest fra en stilling som projektchef i Fredericia Kommune. Her stod han i spidsen for et offentlig-privat-innovationspartnerskab mellem Fredericia Kommune og DONG Energy.

Prebens evne til at lede netværk på tværs af grænser og styre projekter sikkert i havn kommer i højsædet i den nye stilling. Lean Energy Cluster har et mål om at blive Innovationsnetværk og certificeret som ’Guldklynge’ i 2014. Det kræver et bredt internationalt sigte og en målrettet indsats for at etablere de rigtige partnerskaber.

Peter Gedbjerg

Hele hans erhvervskarriere har været koncentreret om de vækstmuligheder det giver at arbejde med bæredygtig udvikling med fokus på interaktionen mellem energi og klima.

Preben har ydermere 15 års erfaring med projektledelse indenfor energisektoren, ofte i projekter med mange forskellige internationale partnere. I perioden 2000-2002 administrerede han et netværk med 32 energiselskaber fra 12 lande. I FN’s Sustainable Energy and Environment Division har Preben desuden haft ansvaret for at lede et netværk af internationale energieksperter.

’Preben har stor erfaring i at lede netværk og teknologiprojekter. Den erfaring har vi brug for i Lean Energy. Vi har et målrettet ønske om både at blive certificeret som guldklynge og blive innovationsnetværk i 2014. Her er det nødvendigt med stærke kompetencer i at samle virksomheder, videninstitutioner og offentlige partnere omkring nye innovationsprojekter. Projekter, der i sidste ende skal føre til vækst og nye arbejdspladser’, siger Jørgen Mads Clausen, formand Lean Energy.

Preben Birr-Pedersen er uddannet civilingeniør i international teknologiplanlægning med speciale i strategisk samarbejde. Denne uddannelse er suppleret med en MBA med speciale i strategisk forhandling. Privat er han bosat i Fredericia sammen med sin kone og to børn.

Han vil nu sikre det fortsatte fokus på udvikling af nye energieffektive løsninger sammen med 13 dedikerede bestyrelsesmedlemmer i Lean Energy.

 

FAKTA

Lean Energy er en forening, som rummer de to nationale klyngeorganisationer Lean Energy Cluster og køleklyngen KVCA. Foreningen understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi og er koncentreret om at udvikle teknologier og løsninger inden for energieffektivisering og intelligente energisystemer. www.leanenergy.dk

KVCA – i daglig tale ’Køleklyngen’. Arbejder med energieffektive løsninger på køleområdet.

Lean Energy Cluster – arbejder på at skabe energieffektive løsninger og teknologier på et bredere felt end køleområdet.

Lean Energy har 11 medarbejdere, og de to klynger har til sammen 26 medlemmer.

Driften af Lean Energy finansieres gennem kontingenter, projektrelateret støtte fra blandt andet diverse fonde samt donationer.

Preben Birr-Pedersen: har nu overtaget ledelsen af Lean Energy Klyngen efter Peter Gedbjerg. Vi bringer snarest muligt et portræt af Preben Birr-Pedersen.

Lean Energy gav el-skraldebil en hånd på vejen

Da firmaet Banke Accessory Drives i Nordborg på Als satte sig for i samarbejde med 11 partnere at udvikle en batteribaseret løsning til tunge køretøjer som for eksempel skraldebiler, kom Lean Energy til at spille en vigtig rolle som facilitator i projektet.

Med så mange involverede interessenter og et budget på 25 millioner kroner handlede en stor del af projektet om koordinering, og direktør i Banke Accessory Drives, Rasmus Banke, fortæller, at Lean Energy kom til at fungere som en slags administrativ projektleder for projektet.

”Lean Energy blev især det helt nødvendige link mellem de involverede virksomheder og de bevilgende myndigheder med alt hvad det indebærer af administration og afrapporteringer”, fortæller Rasmus Banke.

Formålet med projektet var at finde en løsning, så arbejdsfunktioner som komprimering og løft på tunge køretøjer kan drives af batteri. Det specielle ved tunge arbejdskøretøjer er, at energiforbruget er væsentligt større end ved personbiler, og derfor skulle der udvikles en særlig løsning i forhold til de eksisterende.

Og det lykkedes. I foråret 2012 blev El-skraldebilen en realitet, og Aabenraa Kommune har for eksempel allerede taget nyskabelsen til sig.

Fordelen ved el-skraldebilen er, at den udleder mindre CO2 end almindelige skraldebiler. Energien til batteriet kommer nemlig direkte fra stikkontakten og dermed i høj grad fra vedvarende energikilder. Det betyder, at beboere i byerne ikke bliver så generet af støj og partikelforurening, og desuden kan vognmændene spare dieselolie.

Mere om projektet HER.