En klynge udvikler sig

En klynge udvikler sig

En klynge er ikke bare en klynge. Den er en levende størrelse, som udvikler sig over tid. Der er for eksempel stor forskel på, hvordan en helt ung klynge og en moden klynge fungerer.

Figurerne herunder illustrerer, hvordan en klynge kan udvikle sig over tid, og hvilke aktiviteter, der kendetegner de forskellige faser af en klynges udvikling.

 


En ’clutter’ er spredte virksomheder, som endnu ikke er organiseret i en klynge, og på dette stadie er der endnu ingen klyngeaktivitet.


Aktiviteter i den potentielle klynge:

 • Man identificerer klyngens specialisering
 • Man netværker og indgår uforpligtende samarbejder
 • Man opbygger klyngens viden: F.eks. analyserer man, hvilke virksomheder og andre samarbejdspartnere, der kunne blive medlemmer af klyngen. Klyngefacilitatoren tager måske på et særligt træningskursus for facilitatorer. Projektlederne tager særlige kurser i at lede klyngeprojekter. Man holder netværksmøder med oplæg, der er relevante for klyngen.

Aktiviteterne i en spirende klynge er:

 • Videndeling
 • Studieture, seminarer og workshops
 • Virksomhedsbesøg
 • Udarbejdelse af en klyngestrategi
 • Branding af klyngen
 • Uddannelse – både af klyngens egne medarbejdere og af medlemmernes medarbejdere
 • Samarbejdsprojekter
 • Specialisering i eksport

I den modne klynge er aktiviteterne især:

 • Market intelligence og trend analyser – det vil sige analyser af, hvad der sker på markedet inden for lige præcis klyngens speciale
 • Brancheanalyse, strategisk segmentering og strategi (værdikæder og under-klynger)
 • Innovationssamarbejde
 • Research and Development-projekter, open innovation
 • Udvikling af nye virksomheder- det gælder både indenfor klyngen og i samarbejde med andre klynger
 • Projekt- og porteføljestyring
 • Entreprenørskab
 • Dokumentation og evaluering af klyngearbejdet

Ud af modne klynger opstår typisk spin off-klynger. Fx kan der ud af en moden klynge, der arbejder med eksempelvis vindenergi, opstå en spin off-klynge, der specialiserer sig i en bestemt teknologi eller service til vindenergi. 

 

Spin off-klyngens udvikling starter således forfra, fra det spirende klynge-stadie.