En klynge er

En klynge er

Klik på boksene til højre for mere information om de respektive emner.
 

Læs om klynger i historien

De senere år har ordet ‘klynge’ bredt sig i flere og flere sammenhænge. Erhvervsfolk og politikere bruger det flittigt, og forskere, organisationer, regioner og kommuner har også sat klyngesamarbejde på dagsordenen.
 

Men hvad er en klynge egentlig? Hvordan definerer man et klyngesamarbejde?

Læs om kendte klynger

 
Svaret er ikke entydigt. Der findes mange definitioner på klynger, og klyngebegrebet har ændret sig, siden det første gang dukkede op i Danmark. 
 

Hos REG X arbejder vi ud fra følgende definition: 

”En klynge er en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som arbejder på et strategisk niveau med andre virksomheder, offentlige myndigheder og videnmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene.”
 

Læs om danske klyngefacilitatorer

Et klyngesamarbejde adskiller sig fra f.eks. netværk, konsortier og business-parker ved, at alle involverede samarbejder på et strategisk niveau og sammen løser opgaver, der skal give værdi for alle.

 
På videoen her fortæller blandt andre Ifor Ffowcs-Williams som er en af verdens førende klyngeeksperter, hvordan klyngesamarbejde kan styrke et indsatsområde, og hvad klyngefacilitatorens rolle er.

Eksperterne på videoen belyser bl.a. hvad en klynge er, hvad en klyngefacilitators rolle er og hvordan man bedst muligt designer rammebetingelser, der støtter udviklingen af klynger.