Executive Policy Program

Executive Policy Program i regional erhvervspolitik

 

Fokusområde

Programmet vil fokusere på, hvordan man skaber nogle bedre rammer for at fremme udviklingen af klynger som regionale - og nationale - vækstdrivere, samt hvilke redskaber, der virker, når det handler om at udvikle og implementere succesfulde erhvervspolitiske satsninger.

 

Målgruppe

Beslutningstagere på nationalt og regionalt niveau, som arbejder med regional erhvervsudvikling, samt medarbejdere i de regionale vækstsekretariater.

 

Konceptudvikling

Executive Policy Programmet udvikles af REGX i samarbejde med eksterne konsulenter, OECD og førende universiteter i verden.

 

Forløb

Executive Policy Programmet består af 4 moduler af 1-2 dages varighed. Programmet starter i foråret/sommeren 2012.

 

Læringsmetode

Undervisningen vil være en vekslen mellem interaktiv læring, case-baseret undervisning, rundbordsdiskussioner og oplæg.