Trine Winterø, MedTech

Månedens facilitatorportræt: Trine Winterø, MedTech Innovation Center

"Det skal være noget, der batter – Danmark skal jo overleve”

Trine Winterø, direktør i MedTech Innovation Center i Aarhus, har kalenderen fuld af netværkeri og lobbyisme. Et velplejet og vidt forgrenet netværk er nemlig forudsætningen for succes, når man skal hjælpe virksomheder bedst muligt. Til gengæld kender hun ofte også lige præcis de eksperter, der kan få en operation til at lykkes.

Af Trine Vu

 

Trine Winterø

Trine Winterø er ikke typen, der spilder hverken tiden eller midlerne. Det, hun gør, skal virke, og de folk, hun involverer, skal kunne bidrage. Tidsregistrering og andet bureaukrati er ikke hendes kop te.

”Hvis vi skal skabe værdi, skal det være noget, der batter. Vi er nødt til at tænke i vækst, vi skal jo overleve – Danmark skal overleve”, smiler hun og slår ud med armene.

Trine Winterø er direktør i MedTech Innovation Center (MTIC) i Aarhus. Det er en organisation, som skal være med til at sikre, at de sundhedsteknologiske virksomheder i Region Midtjylland får udnyttet det kommercielle potentiale, og MTIC fungerer som brobygger mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

Basen er i åbne, lyse lokaler sammen med andre virksomheder i Skejby lige uden for Aarhus, og bofællesskabet med det private erhvervsliv er ikke tilfældigt, for pulsen i huset er en vigtig del af arbejdsmiljøet, forklarer Trine Winterø, som klædt i sort nederdel, korthårsfrisure og et fokuseret væsen, udstråler engagement fra første håndtryk.

Hverken hun eller de andre fem medarbejdere i MTIC sidder dog på kontoret i Aarhus fra mandag til fredag. Faktisk er de nødt til at koordinere kalendere for at være sikre på ind imellem at kunne mødes alle sammen. For bedst at kunne hjælpe virksomheder med at udvikle deres sundhedsteknologiske produkter til det internationale marked skal MTIC-medarbejderne nemlig være der, hvor tingene sker.

”Vi arbejder ret tæt sammen med de virksomheder, vi hjælper, og ofte går vi ind og arbejder ligeværdigt på samme niveau som de ansatte. Det er en anderledes måde at gøre tingene på, men det betyder, at vi i alle faser af processen kan glide ind og bidrage i stedet for blot at dosere - og det gør en stor forskel”, siger Trine Winterø.

Hun forklarer, at fordi produktudvikling i biotech- og medtechbranchen er langvarig og enormt kapitalkrævende, er det ekstra vigtigt at gøre det helt rigtige lige fra første skridt i en udviklingsproces.

 

De rigtige folk til opgaven

De engelske gloser blander sig som en selvfølge i mange af hendes sætninger. Impact, issue, change management og stakeholders for eksempel. Men det er ikke noget, hun tænker over.

”Vores fokus er på virksomheden og produktet. Derfor bruger vi tid på at finde ud af, hvad en virksomhed reelt har behov for, og så finder vi de rigtige folk til opgaven”, forklarer Trine Winterø.

At finde den rigtige ekspertise til en specifik opgave kræver både kendskab til branchen og et vidt forgrenet netværk. Derfor bruger Trine Winterø og hendes kollegaer hos MTIC meget tid på at holde sig opdateret på, hvad der sker i branchen. De deltager i fagkonferencer over hele verden og får på den måde værdifuld viden om, hvilke produkter der er under udvikling, og hvor branchen bevæger sig hen.

”Når vi prædiker, at virksomhederne skal lave globalt kommercielt relevante produkter, er vi jo nødt til at forstå, hvad det så er lige nu. Ellers kommer de måske til at udvikle gårsdagens løsninger og mister både tid og penge på det”, siger Trine Winterø.

 

Netværk og lobbyarbejde

Mange dage i Trine Winterøs kalender er booket med netværkspleje og lobbyarbejde.

Ofte foregår det i udlandet eller i København, hvor hun slog sine karrierefolder, indtil hun i 2008 blev direktør i MTIC. I gennemsnit er hun i hovedstaden et par dage om ugen. Skal hun til et møde, sørger hun for mere eller mindre systematisk at booke resten af dagen med andre aftaler i netværket.

”Man er nødt til at være der og holde netværket vedlige, ellers mister man fornemmelsen for det. Især når man ikke sidder i København, er man nødt til at have et godt netværk i både den finansielle del og i centraladministrationen, fordi det er der, politikken og strategien bliver udformet. De store virksomheder i branchen ligger også i København, og det er man nødt til at agere efter. Når man sidder langt væk, bliver man ikke automatisk inkluderet. Derfor må man være lidt mere systematisk i stedet”, siger Trine Winterø.

Lokalt skal erhvervslivet og andre nøglepersoner selvfølgelig kende til MTIC, men i virkeligheden er det hverken Trine Winterø selv eller MTIC, der er på lobbydagsordenen. Det er virksomhederne og væksten. Men fordi Trine Winterø i flere år - blandt andet som leder af Tectra, Region Hovedstadens enhed for teknologioverførsel, har arbejdet i feltet mellem erhvervsliv og universitet, ved hun, hvor stor betydning det har at have et godt netværk.

Ellers handler det ifølge Trine Winterø i høj grad om at sige ja, når man bliver spurgt. For det giver mulighed for at møde nye mennesker - og det åbner nye døre.

”Selv om det koster en masse weekender, når jeg siger ja til at sidde med i det europæiske forskningsråds proof of concept panel, så giver det at mødes med mennesker fra hele Europa på en gentagende basis og derved opnå en slags arbejdsfællesskab, et supergodt netværk. Man får en anden fornemmelse for hinanden, end hvis man bare mødes en enkelt gang”, siger Trine Winterø, som blandt andet sidder i bestyrelserne for Højteknologifonden og Fornyelsesfonden og desuden netop er blevet inviteret ind i regeringens nye vækstteam for sundhed og velfærdsteknologi.

 

Det vigtige servicegen

Som klyngefacilitator – eller direktør for en organisation som MTIC – er det dog ikke nok at have et fantastisk netværk. Kunsten er at stille det til rådighed for andre, mener Trine Winterø:

”For reelt at kunne hjælpe virksomhederne med at lykkes med deres produkter skal vi være rigtig gode til at lytte og finde ud af, hvor i netværket vi kan finde de rette kompetencer – og så skal vi naturligvis have et godt servicegen.”

Trine Winterøs egen drivkraft i arbejdet med at hjælpe ikke mindst de små og mellemstore højteknologiske virksomheder, som hendes hjerte banker for, er dels en overbevisning om, at det er dem, Danmark skal leve af i fremtiden, og dels en oprigtig trang til at bidrage med noget af al den viden, hun igennem mange års erfaring har samlet sammen.

”Det handler om at være nået til et sted i livet, hvor man ønsker at bidrage med den viden, man har erhvervet sig og hjælpe andre med at komme op på et højere niveau - og det handler om at have den der fornemmelse af, at det må kunne lade sig gøre at gøre tingene på en anden og mere direkte måde”, siger Trine Winterø.

Indtil videre er det lykkedes over al forventning med MTIC.

Blandt andet skal et projekt, hvor Horsens Sygehus på en ny facon arbejder sammen med private virksomheder om at udvikle nye sundhedsteknologiske produkter, som er direkte målrettet det kliniske arbejde på sygehuset, nu implementeres på andre hospitaler. Og det venter Trine Winterø sig meget af.

 

Fakta:

MedTech Innovation Center i Aarhus er en del af Region Midtjyllands satsning ’Erhverv og Sundhed’. MTIC skal med fokus på kommercialisering og implementering af ideer, opfindelser og forskningsresultater sikre, at Region Midtjylland får udnyttet sit potentiale inden for sundhedsteknologi.

MTIC blev i 2008 etableret som en selvejende fond på en tre-årig bevilling fra Vækstforum og EU’s strukturfonde. Fonden har netop fået finansiering til at fortsætte tre år mere.

Trine Winterø, siden 2008 direktør i MTIC, har siden 1999 arbejdet med at vurdere, finansiere og udvikle virksomheder og produkter baseret på forskning. Hun har bl.a. været innovation manager i Symbion Science Park, direktør i Symbion Management og i venturekapitalselskabet SEED Capital Management I/S og leder af Region Hovedstadens enhed for teknologioverførsel, Tectra.

Hun sidder i bestyrelsen for Højteknologifonden, Fornyelsesfonden og regeringens nye vækstteam for sundhed og velfærdsteknologi.

Hun er uddannet cand.brom og har en ph.d. i molekylær genetik fra Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole.